20 september 2018

Samen naar school voor gelijke kansen

Carine Bloemhoff:

De PvdA Groningen wil de komende jaren fors investeren in nieuwe en schone schoolgebouwen met vernieuwend onderwijs, te beginnen in de wijken waar de kinderen dat het hardst nodig hebben. ‘We willen ouders verleiden om te kiezen voor de school om de hoek, zodat kinderen met verschillende achtergronden weer samen naar de beste school gaan’, zegt fractievoorzitter Carine Bloemhoff.

Nergens nam de tweedeling in het basisonderwijs zo sterk toe als in Groningen. Geen resultaat om trots op te zijn; wel reden tot bezinning en actie. ‘Natuurlijk, de vrije schoolkeuze respecteren we’, zegt Bloemhoff. ‘Maar we kunnen ouders wel verleiden om te kiezen voor de beste scholen. Scholen met een beter binnenklimaat, met voldoende ruimte voor leerlingen en goede onderwijsvernieuwingen.’

Masterplan nieuwe scholen
Bloemhoff ziet een masterplan onderwijshuisvesting voor zich. ‘Wij willen in 2030 alleen nog maar topscholen in de stad. Gezamenlijk met de leraren en ouders willen we kijken waar schoolgebouwen aan moeten voldoen en daar een nieuw- en verbouwplanning op maken. Het huidige op normen en verordeningen gebaseerde huisvestingsplan moet op de helling en bij de tijd worden gebracht.’

Oosterparkschool als voorbeeld
Nieuwbouw en verbouw dus. Die operatie moet beginnen in de wijken waar de kinderen dat het hardst nodig hebben. ‘Wat ons betreft is de bouw van de nieuwe Oosterparkschool het inspirerende voorbeeld: een moderne en aantrekkelijke school voor alle Oosterparkers! We willen van de basisschool weer het cement van de buurt maken. Op deze manier kunnen we de tweedeling aanpakken en gelijkheid en integratie bevorderen.’

Duur? Valt mee!
Is dat niet heel duur? Valt mee. Het budget voor schoolgebouwen was de afgelopen jaren aan de krappe kant. Bovendien gaat het weer goed met de economie, met Groningen en met de gemeentelijke financiën. De politiek kan weer keuzes maken. Wij kiezen voor een ongedeelde stad, voor eerlijk onderwijs, waar alle kinderen gelijke kansen voor de toekomst hebben. PvdA: Zeker zijn – dat elk kind kan meedoen.