Scholen in arme wijken als eerste aanpakken!

11 december 2019

Welke scholen komen als eerste in aanmerking voor nieuwbouw? Wat ons betreft de scholen in de armste wijken. Het gemeentebestuur is het met ons eens en gaat nu plannen in die richting uitwerken en gaat flink investeren. Dat is goed nieuws. Want zo maken we een einde aan de tweedeling in het onderwijs. Zo kunnen kinderen met verschillende achtergronden weer samen naar school. En zo zorgen we ervoor dat alle Groninger kinderen zeker zijn van een eerlijke toekomst.

Daar is die dan. De visie voor het Integraal huisvestingsplan. Het kan geen verrassing zijn: De PvdA is blij dat we stappen nemen richting de aanpak van onze schoolgebouwen. Duurzame, moderne schoolgebouwen in alle wijken en dorpen is een belangrijke basis voor gelijke kansen in het onderwijs. Onze inzet moet er op gericht zijn om de tweedeling in het onderwijs een halt toe te roepen. Ieder kind in Groningen moet er van verzekerd zijn dat hij of zij toegang heeft tot goed onderwijs nabij, onafhankelijk van de wijk waarin hij opgroeit, of wat zijn ouders doen.
Veel van onze uitgangspunten en waarden lezen wij terug in deze visie. De insteek om de focus te leggen op de slechtste gebouwen en dan met name daar waar de segregatie groot is, de link met de wijkvernieuwingsopgaven maar ook de inzet op brede scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs kunnen op onze steun rekenen.

Ook het concept van de vensterschool zoals we deze al kennen kunnen we onderschrijven. Wel met de kanttekening dat het dan wel ├ęcht moet lukken om de onderwijssegregatie terug te dringen. Want kinderen een integraal aanbod bieden op een zwakke school, maar ook op een sterke school in een landschap van sterke en zwakke scholen, beperkt hen alsnog in het verbreden van hun wereld. We faciliteren dan enkel dat ze ook buiten school binnen de eigen homogene groep ontwikkelen.

Maar we zijn er van overtuigd dat met de plannen die er nu gemaakt worden en de ambitie van dit college hierop dat het ons in samenwerking met de scholen zeker gaat lukken om de toenemende segregatie in het onderwijs om te buigen.

Wij denken dat het college op basis van deze visie met een goed afgewogen integraal huisvestingsplan kan komen. Wij hebben in dit kader nog een punt die we het college hierin mee willen geven. Veel scholen zijn goed te vatten binnen de gestelde normen. Veel scholen zullen graag snel aan de buurt zijn, voor niet alle scholen zal dit uiteraard lukken. Daarom is een helder afwegingskader noodzakelijk, zodat deze afweging goed gemaakt kan worden, scholen vroegtijdig weten waar ze aan toe zijn, en uitzonderingen bij voorkeur niet nodig zijn, want dit zorgt voor alle scholen voor onduidelijkheid.

Maar daarbij maak ik wel een kanttekening. Het passend onderwijs staat onder druk. Bij RENN4 worden al wachtlijsten gehanteerd. Dit lossen we niet op met extra ruimte, maar voorzitter, we zien wel graag de ruimte om in te kunnen springen op ontwikkelen, waarbij we de problemen binnen het passend onderwijs en dan met name waar het de thuiszitters betreft kunnen helpen oplossen.