16 mei 2018

Stadjers moeten profiteren van windenergie

De winst van windenergie moet niet alleen naar aandeelhouders en rijke investeerders, maar naar alle inwoners van de gemeente. ‘De wind is van iedereen, dus moet ook het rendement voor iedereen zijn’, zegt PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra.

In Groningen willen we zo snel mogelijk van het gas af. En dus kijken we naar duurzame alternatieven. Zoals windenergie. In het Windbeleidskader, vandaag in de gemeenteraad, geeft het stadsbestuur aan welke kant het op moet. Zo stelt zij onder meer voor om Stadjers en ondernemers te laten investeren in windmolens. ‘Klinkt mooi’, zegt Loopstra. ‘Maar er worden grote rendementen behaald en die moeten niet alleen ten goede moeten komen aan mensen die het al goed hebben, maar aan alle Stadjers.’

Het raadslid stelt daarom voor om naar andere constructies te kijken, waarbij de winst juist terecht komt bij de gemeenschap. ‘Bij voorzieningen waarvan iedereen profijt heeft, zoals wijkgebouwen, trapveldjes, scholen en de gymzaal’, legt Loopstra uit. ‘Daarvan zijn elders in Nederland goede voorbeelden. Wij vinden dat het stadsbestuur moet onderzoeken hoe we dit in onze gemeente het beste kunt organiseren. Zowel bij de opstart als de exploitatie.’

Waarom andere constructie?
Een van de mogelijkheden: een grote rol voor de publieke sector. ‘Warmtestad, het aardwarmteproject in het noorden van de stad, had twee publieke aandeelhouders: de gemeente en Waterleidingbedrijf Groningen. Waarom kiest het stadsbestuur nu voor een andere constructie? Geven we meer ruimte aan de markt? Dat is hier helemaal niet nodig. De wind is van iedereen. Niet alleen van vermogende particulieren en ontwikkelaars.’