Stadspark: minder auto’s, meer veiligheid en meer Groningers!

7 oktober 2019

Minder auto’s, meer veiligheid en meer Groningers in het Stadspark! Hiervoor maken wij ons hard, woensdag tijdens de commissie. Lees hieronder de woordvoering van PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra.

 

 

  • Op initiatief van de Partij van de Arbeid en de D66 fractie is medio 2017 besloten om tot een herijking te komen op de visie van het Stadspark. Wij zijn verheugd over de voortgang en zijn tevreden over de manier waarop het college de Raad betrekt bij het proces.
  • Dat het stadspark leeft, bleek wel vorig jaar toen in het Paviljoen een bijeenkomst werd georganiseerd waarbij geïnteresseerden en belanghebbenden hun mening konden geven over de toekomstige ontwikkelingen van het stadspark. Volle bak en vooral heel veel verschillende meningen. Dat maakt de discussie over de toekomst ook zo bijzonder: iedereen heeft een eigen mening en vindt dan maar eens consensus over alles wat het stadspark aangaat.
  • Consensus zal er in totaliteit niet komen maar de indruk tot nu toe en dat komt ook in de collegebrief naar voren is wel dat bijna iedereen de verscheidenheid van het park omarmt. Van een camping tot een kinderboerderij, van monument in Engelse landschapstijl tot popconcerten op de drafbaan. En daar is de fractie van de PvdA het roerend mee eens.
  • Belangrijk voor onze fractie is dat het stadspark meer wordt benut door de inwoners van de stad. Het kan niet zo zijn dat je in de zomer over de hoofden van de mensen kunt lopen in het Noorderplantsoen en dat er tegelijkertijd een serene rust heerst in het overgrote gedeelte van het 140 hectare grote stadspark. Wij sluiten ons aan hetgeen in de brief staat over de ontsluiting van het park. Het moet meer onderdeel worden van de stad. Rust is prima maar het accent mag best iets meer liggen op levendigheid. Nu is er vaak alleen reuring bij de onvolprezen kinderboerderij en rondom het paviljoen.
  • Verder is het goed te lezen dat het college het autogebruik in het park verder wil terug dringen. Auto’s die van de A7 rechtstreeks het park inrijden denken vaak dat er geen snelheidslimiet is. Levensgevaarlijk. Wellicht kan het college hier op korte termijn hier iets aan doen. Behalve bestemmingsverkeer bijvoorbeeld naar NI Hao, de kinderboerderij en de camping horen auto’s volgens ons niet echt thuis op het park. Graag een reactie van he college.
  • Tevens vraagt de PvdA fractie aandacht voor de veiligheid. Vooral ’s avonds worden veel fietsers die het park gebruiken om in hun wijk Buitenhof te komen lastig gevallen. Dat is best een probleem en wij hopen dat het college hier ook aandacht aan gaat besteden. Graag een reactie van het college.
  • Dus onze conclusie tot nu toe is prima allemaal en wij zijn heel benieuwd op de herijking die begin 2020 tot ons komt