4 oktober 2018

Steunpunt Huren moet meepraten over wijkvernieuwing

Maarten van der Laan

Het nieuwe Steunpunt Huren moet namens huurders in Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en De Wijert meepraten over de aanstaande wijkvernieuwing. Dat zegt PvdA-raadslid Maarten van der Laan. ‘We willen huurders een stem geven.’

Van der Laan lanceerde zijn plan voor het Steunpunt Huren al in april. Primaire taak: huurders ondersteunen bij problemen met de huisbaas. Begin deze maand presenteerde PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf plannen voor grootschalige wijkvernieuwing in de vijf Stadse wijken. Daarbij worden niet alleen woningen opgeknapt en verbouwd, ook komt er een aanpak tegen armoede en voor prettig samenleven.

Aan tafel!
Wijkbewoners worden bij alles betrokken, zo zegde wethouder gelijk toe. Van der Laan ziet hierbij een belangrijke rol voor het Steunpunt Huren. ‘Het Steunpunt kan bij mensen in de wijk aanbellen om te pijlen hoe zij tegen de wijkvernieuwing aankijken. Wat hun wensen zijn en waar zij bezwaren zien. Zo kan het Steunpunt namens de huurders de plannen samen met de gemeente en de corporaties verder uitwerken.’

Een belangrijke voorwaarde is dat het Steunpunt Huren onafhankelijk moet kunnen functioneren, dus niet onder de corporatie of de gemeente valt. ‘En vanzelfsprekend moet het Steunpunt zelf draagvlak bij de buurtbewoners organiseren.’

Tegenmacht organiseren
Vandaag praten raadsleden in het stadhuis over Van der Laan’s plannen. Het stadsbestuur is enthousiast en heeft alvast een positief advies gegeven. In een later stadium besluit de gemeenteraad of het steunpunt er daadwerkelijk gaat komen.

Het zou dan dus twee taken moeten krijgen: namens huurders meepraten over de wijkvernieuwing én huurders helpen bij geschillen met hun verhuurder. ‘Denk aan problemen bij vocht en schimmel, renovatie, onderhoud, huurverhoging en duurzaamheidsmaatregelen. Op dit moment hebben huurders geen effectief middel om hun recht te halen. Met het Steunpunt Huren willen we die tegenmacht organiseren. Want de PvdA is van mening dat alle inwoners van Groningen een goede woning verdienen.’

PvdA Groningen: Zeker zijn – van prettig wonen.