Thema: Hoe wordt Nederland sterker en socialer?

17 oktober 2019

Henk Nijboer zegt: “Een land kan nooit sterk zijn als het niet sociaal is. Ook een sociale samenleving kan niet zonder sterke economie. Goede sociale voorzieningen moeten immers betaald kunnen worden.”

Wanneer: Vrijdag 25 oktober 2019
Plaats:        Ons Pand, Haddingestraat 10 te Groningen
Inloop:       Vanaf 16.00 uur
Start:          16.30 uur

De PvdA wil een radicaal duurzame, sterke en sociale economie om zo ook de welvaart voor toekomstige generaties in stand te houden. Centraal in een sterke economie staan volledige werkgelegenheid en een verzorgingsstaat voor iedereen. Onze welvaart is niet vanzelfsprekend. De economische basis van onze samenleving kent wereldwijd ongekend snelle en ingrijpende veranderingen. Onze economie moet daarom radicaal duurzaam worden, zodat ook de generaties na ons welvarend kunnen zijn, er genoeg banen te vinden zijn en onze verzorgingsstaat er voor iedereen is.

Een sociale economie kunnen we echter niet handhaven als grote bedrijven zich aan democratische regels onttrekken en nauwelijks belasting betalen.

Kom luisteren naar Henk Nijboer en met hem discussiëren over welke veranderingen er nodig zijn om Nederland socialer en sterker te maken.

De bijeenkomst staat onder leiding van afdelingsvoorzitter Jasper Eijsing.

Voor meer informatie en/of toelichting kunt bellen met:
Sjak Rijploeg (06 45 34 43 17)
Martin Winter (06 83 84 64 14)
E-mail: pandgroep@pvdagroningen.nl