Themabijeenkomst: Experiment Basisbaan

7 juni 2019

Werken voor een fatsoenlijk loon
De gemeente Groningen gaat de komende vier jaar experimenteren met de Basisbaan.Hiermee wordt extra werkgelegenheid gecreëerd voor inwoners voor wie een volgens de huidig regels betaalde baan niet haalbaar is. Het experiment moet tevens bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen en de binnenstad van Groningen.

De achterliggende gedachte is dat het goed gaat met de economie en de werkgelegenheid, maar het lang niet iedereen lukt om hiervan te profiteren. Er is in Groningen nog steeds een grote groep mensen die geen inkomen uit arbeid heeft, maar best nuttig werk kunnen doen en zo wel een eigen inkomen kunnen verdienen. De basisbaan moet dit voor meer mensen mogelijk maken.

Kom hierover mee praten.

Wanneer: Vrijdag 14 juni
Waar:       Haddingestraat 10 in Groningen
Inloop:    Vanaf 16.00 uur
Start:      16.30 uur

Voor meer informatie en/of toelichting:
Sjak Rijploeg (06-45344317)
Martin Winter (06-83846414)
Email: pandgroep@pvdagroningen.nl