13 februari 2019

Twee PvdA-wethouders en maiden speech Julian Bushoff

Wat een bijzondere dag! Vandaag zijn onze wethouders benoemd. Nieuw is Carine Bloemhoff, tot voor kort onze fractievoorzitter en nu wethouder onderwijs en werk. Roeland van der Schaaf gaat door als wethouder wonen. En vandaag hield onze kersverse fractievoorzitter Julian Bushoff zijn maiden speech. ‘Het wordt roder en groener’, zo vatte hij de coalitieambities samen. Hieronder zijn hele verhaal en de portefeuilles van de wethouders.

 

Julian Bushoff

De verkiezingsuitslag gaf een duidelijke richting aan voor de nieuwe coalitie en het coalitieakkoord. Zoals de informateur zei, het moet roder en groener. Wat de PvdA betreft is die opdracht geslaagd.

We zetten in op de begeleiding naar werk. Voeren de basisbaan in. Zetten het kindpakket onverminderd voort en gaan armoede tegen. We gaan door met de wijkvernieuwing en bestrijden de tweedeling. De PvdA wil dat iedereen mee kan doen en niemand aan de zijlijn staat.

Sociaal en duurzaam
Dit coalitieakkoord ademt deze visie en heeft een duidelijk sociaal en duurzaam karakter. Een woord van dank gaat uit naar de onderhandelaars, de formateur, medewerkers van de gemeente en de maatschappelijke partners waarmee gesproken is. Met een gezamenlijke inspanning is, ondanks de lastige financiële situatie, tot een ambitieus coalitieakkoord gekomen.

Dit akkoord vormt de basis voor de samenwerking tussen 4 partijen, in een coalitieland als Nederland moet je samenwerken om verder te komen. De komende periode gaan GL, PvdA, D66 en CU deze samenwerking aan.

Veel rode idealen in akkoord 
Ondanks de verschillen tussen deze partijen en tussen Groningers onderling hebben veel mensen toch dezelfde hoop. Hoop op een gezond en gelukkig leven. Op een Groningen waarin we naar elkaar omzien. Waarin je zeker kunt zijn van goed werk en een fatsoenlijk inkomen. Je wil zeker zijn van een betaalbare woning in groene en gezonde omgeving. We willen allemaal het beste onderwijs voor onze kinderen en wanneer dat nodig is, wil je zeker zijn van liefdevolle zorg.

Dat is de hoop die velen delen, dat is waar we naartoe willen. Hoe we daar komen, over de weg ernaartoe, zullen de meningen verschillen. Ook in deze raad zullen we daar ongetwijfeld scherpe discussies over voeren. Dat is helemaal niet erg. Integendeel, dat is iets om te koesteren. Want juist de mogelijkheid van debat, de uitwisseling van argumenten is kenmerkend voor onze democratie en vrijheid. Evenals compromissen sluiten om een stap dichterbij je ideaal te komen. Dit coalitieakkoord is een gemeenschappelijk verhaal waarin we veel van onze idealen terugzien.

Groene en gezonde wijken en dorpen
Gezond, groen, gelukkig Groningen is de naam van dat verhaal en wat wij willen bereiken is vertaald in 5 sporen. Deze 5 sporen moeten ertoe leiden dat Groningen niet het eindpunt is van de trein. Maar Groningen moet juist een springplank zijn voor iedereen om vooruit te komen in het leven!

Deze uitdaging gaan we als gemeente niet alleen aan. Onder het motto ‘samen staan we sterk’ sluiten we maatschappelijke akkoorden. Waaronder een met gemeenten, verzekeraars, zorgverleners, GGD, wijkbedrijven en sportverenigingen. Om samen een beweging te maken van zorg naar preventie. Immers, voorkomen is beter dan genezen.

Gezondheid is ook onlosmakelijk verbonden met leefkwaliteit. Een fijne woning in een groene en veilige omgeving waar je kunt sporten en recreëren, draagt bij aan de leefkwaliteit en gezondheid van onze inwoners. Daarom zetten we de wijkvernieuwing voort en investeren we in groen. Een groene omgeving is niet alleen een gezonde omgeving, maar wapent ons ook tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

Onze investeringen zijn erop gericht de leefkwaliteit op peil te houden en liever nog te vergroten. Ontmoetingsplekken en voorzieningen in wijken en dorpen dragen bij aan die leefkwaliteit. We koesteren deze voorzieningen en willen goede scholen in onze wijken en dorpen. Daarom investeren we in nieuwe schoolgebouwen.

Gelijke kansen
Goed onderwijs is voor kinderen namelijk de basis om vooruit te komen in het leven. We zetten om die reden ook het kindpakket onverminderd voort, zodat elk kind kan meedoen op school, aan sport en cultuur.

Zo zorgen we ongeacht van waar je wieg staat voor gelijke kansen. Gezond leven in een groene omgeving met gelijke kansen draagt bij aan ons doel, namelijk een gelukkig leven voor al onze inwoners.

Veel Groningers behoren al tot de gelukkigste mensen van Nederland. Toch zijn er mensen voor wie dit geluk niet is weggelegd. Omdat ze niet zeker zijn van een baan of niet kunnen meekomen in het tempo van deze tijd. Het zijn die mensen die we misschien een beetje zijn kwijtgeraakt. Zien we ze nog? Of moet iedereen het maar zelf uitzoeken? De PvdA vindt van niet. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand aan de zijlijn hoeft te staan. Daarom zetten we in op meer banen, investeren we in de begeleiding naar werk en voeren we de basisbaan in, maatschappelijk waardevol werk voor een fatsoenlijk loon.

Aanpak armoede en schulden
Werk is wat ons betreft een belangrijk middel tegen armoede. Ook pakken we schulden aan en zetten we in op het voorkomen van schulden. De PvdA gaat voor minder armoede en meer werk! Wij gaan voor een ongedeelde gemeente, waarin niemand aan de zijlijn hoeft te staan en plek is voor iedereen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de 7 wethouders die zo worden voorgedragen hier invulling aan gaan geven. En ik kijk ernaar uit om samen met het nieuwe college, de raad en inwoners van onze gemeente te werken aan een gezond, groen, gelukkig Groningen!

Portefeuilles wethouders:

Roeland van der Schaaf

 

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wonen
 • Wijkvernieuwing
 • Versterking & Herstel
 • Grondzaken
 • Maatschappelijk Vastgoed
 • Revitalisering stadhuis

Wijkwethouder Centrum:
A-Kwartier, Binnenstad, Binnenstad-Oost, Hortusbuurt, Ebbingekwartier, Westerhaven, Stationsgebied

Carine Bloemhoff

Carine Bloemhoff

 • Onderwijs
 • Werk & Participatie
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Accommodatiebeleid

Wijkwethouder Oude Wijken:
De Hoogte, Korrewegwijk (Indische buurt, Professorenbuurt), Noorderplantsoenbuurt, Oosterparkwijk, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren, Woonschepenhaven