Veel nieuwe studentenkamers: tijdelijk en permanent!

10 juli 2019

Studenten in tenten, dat wil niemand weer. Vandaag maakt onze wethouder Roeland van der Schaaf bekend dat er drie tijdelijke locaties met 300 bedden bijkomen. Zo wordt de piekdrukte in de zomer opgevangen. Ondertussen werkt de gemeente hard aan permanente nieuwe studentenkamers. Afgelopen jaar kwamen er zo’n 600 bij, komend jaar bijna 1000! Zo zorgen we ervoor dat alle studenten zeker zijn van een goede woning!

Ook dit jaar komen veel internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool (HS) of de Rijksuniversiteit (RUG). Groningen is op deze toestroom voorbereid. Dankzij het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022 weten alle instellingen en organisaties elkaar snel te vinden. Gezamenlijk is piekopvang georganiseerd en mocht dat nodig zijn, noodopvang.

Piekopvang
Op basis van de meest recente prognoses verwacht de RUG een groei van 250 internationale studenten, de HS 150. Op basis van deze prognose wordt de capaciteit van de piekopvang geraamd op 225 bedden. De ervaring leert dat tijdens de periode van piekopvang – medio augustus tot eind oktober – nooit sprake is van 100% bezetting. De studenten komen namelijk niet allemaal op hetzelfde moment naar Groningen en sommigen vinden al snel elders huisvesting.

Esdoornflat
De piekopvang bevindt zich in de Esdoornflat met 120 bedden en The Village Peizerweg 12 met 80 bedden. The Village is een kleine campus aan de Peizerweg. Als deze beide locaties vol zijn, dan wordt als noodopvang Metaallaan 255 ingezet met 100 bedden.

Definitieve keuze
In juli, augustus en september voeren de onderwijsinstellingen nog meetmomenten uit; er worden geen grote fluctuaties verwacht. Niettemin past een voorbehoud. Het is op dit moment niet mogelijk uitspraken te doen over het exacte aantal internationale studenten dat naar Groningen komt. Non-EU studenten moeten zich in verband met een visumaanvraag voor 1 juni aanmelden, EU studenten kunnen zich tot 1 september aanmelden. Een groot aantal studenten meldt zich bij meerdere universiteiten en hogescholen aan; zij maken pas een definitieve keuze als zij weten dat zij zijn toegelaten. Dan gaan zij zich inschrijven en collegegeld betalen. Pas als het collegegeld betaald is, is de inschrijving een feit.

Vroeg beginnen
De internationale studenten worden door de RUG en de HS actief benaderd met de boodschap dat zij zelf voor woonruimte moeten zorgen als zij in Groningen komen studeren. Dat valt niet mee in een onbekende stad en hen wordt dan ook aangeraden persbericht om vroeg te beginnen. Een belangrijk platform voor studenten en hun ouders is de website athomeingroningen.nl met het particuliere kameraanbod, met belangrijke links naar bijvoorbeeld SSHXL.nl en met veel praktische informatie.

Best mogelijke start
Onder de noemer ’Dutch only’ kwam het voor dat buitenlandse studenten werden geweerd uit Groningse studentenhuizen. Het Erasmus Student Network (ESN) en de GSB, die zich tot doel stellen om internationale studenten de best mogelijke start van hun studie te geven, willen met een doelgerichte campagne deze vorm van uitsluiting dit jaar voorkomen.

Doorstroming op de woningmarkt
Vorig jaar al is tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor internationale studenten: 415 kamers op onder andere de locaties Suikerlaan en Vondellaan. Het komende jaar komt er veel huisvesting bij voor jongeren en studenten: 943 kamers op onder andere de locaties Reitdiepzone, Zonnelaan en Oostersingel/Nieuwe Weg. Deze kamers zijn niet specifiek voor buitenlandse studenten, maar de toevoeging leidt tot doorstroming op de woningmarkt voor jongeren waarvan ook de buitenlandse studenten profiteren.

Deelnemers convenant
De deelnemers aan het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022 zijn Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, gemeente Groningen, Lefier, Nijestee, De Huismeesters, Stichting Studentenhuisvesting, Groninger Studentenbond en Erasmus Student Network.

Tekst: persbericht gemeente Groningen