Verhuurders die niet deugen, gaan we onteigenen…

11 september 2019

Verhuurders die niet deugen, gaan we onteigenen! Dat was de korte samenvatting van de opvatting van PvdA-kamerlid Henk Nijboer over de aanpak van de volkshuisvestingsproblematiek. Hij zei het na afloop van een PvdA-fietstoer door de noordelijke stadswijken van Groningen.

De volkshuisvesting lijkt bijna een zaak van verhurende beleggers te zijn geworden. Daar is in wezen maar één ding dat geldt, namelijk geld verdienen. En in een tijd waarin de woningnood hoger geworden is, betekent dat een ongebreidelde verhoging van de huurprijzen. De combinatie met de uit de pan gerezen prijzen voor koopwoningen levert als bedroevend resultaat dat starters op de woningmarkt nauwelijks meer in staat zijn een huis te kopen of te huren. Het is schrijnend om te zien dat in een land waar altijd veel goede en betaalbare sociale huurwoningen zijn geweest, zich zo’n situatie voordoet.

Het is goed dat de regering nu maatregelen treft om de vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken en woningcorporaties meer ruimte krijgen om daar een bijdrage aan te leveren. De vraag is natuurlijk wel of het zal helpen; daar zijn nog wel vraagtekens bij te plaatsen.

Iedereen was het er wel over eens dat een aloud thema voor de PvdA nog springlevend is: iedereen moet overal kunnen wonen, het principe van de ongedeelde stad.


Wouter van Bolhuis, projectleider energietransitie, fietste voorop en maakte de medefietsers ook deelgenoot van verschillende initiatieven rond de energietransitie. Partijen als woningcorporaties en gemeente trekken de ‘kar’ bij grotere projecten maar het is verheugend te zien dat ook bewoners zeer betrokken zijn. Verschillende initiatieven zijn gaande om private complexen op alternatieve manieren van energie te voorzien. En dat bij voorkeur zo duurzaam mogelijk en het liefst zonder gas.

Eindpunt van de fietstocht was de barbecue van de PvdA Groningen alwaar de discussie en andere gesprekken werden voortgezet.

Het was in alle opzichten een voortreffelijk georganiseerde middag. Met een smaakvol einde!