7 april 2020

Vragen en voorstellen om Groningers in de knel te helpen!

In aanloop naar het allereerste vragenuurtje van de Groningse gemeenteraad komende woensdag, komt de PvdA met voorstellen en vragen om de meest kwetsbare mensen en Groningers die door de coronacrisis in de knel zitten te helpen.

Julian Bushoff

Het coronavirus raakt ons allemaal. ‘Gelukkig doen het Rijk, onze gemeente en onze inwoners hartstikke veel om mensen te helpen. Maar het is belangrijk om een vinger aan de pols te blijven houden en zorgen, knelpunten en oplossingen te blijven benoemen’, aldus fractievoorzitter Julian Bushoff. ‘Met z’n allen moeten we zorgen voor kwetsbaarste mensen en Groningers in de knel. Denk aan al diegenen die ineens zonder werk zitten. En aan mensen die het thuis moeilijk hebben.’

Snellere inkomenssteun
Zo vraagt de PvdA om Groningers in financiële nood snel en ruimhartig van inkomenssteun te voorzien. ‘Rotterdam heeft de verplichte zoekperiode voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar voor een bijstandsuitkering geschrapt’, weet Bushoff. ‘Dat zouden we in Groningen wellicht ook kunnen doen. Zo kunnen we jongeren die ineens zonder werk komen, omdat werk er voorlopig ook niet is, snel inkomensondersteuning bieden.

Zorgen over kwetsbare groepen
Daarnaast maakt de PvdA zich in deze periode extra zorgen over huiselijk geweld. Bushoff: ‘Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen momenteel niet naar werk, school en sportclub om even te ontsnappen aan mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Voor kinderen is er gelukkig opvang. Maar bereiken we hen allemaal? En hoe staat het met de opvang voor volwassen slachtoffers? Wellicht is het goed om kwetsbare mensen proactief te benaderen om te vragen hoe het gaat. We moeten alles op alles zetten om ook nu iedereen een veilige plek te bieden.’

Dat geldt ook voor dak- en thuislozen, gaat de fractievoorzitter verder. ‘Zieke daklozen moeten apart worden opvangen. En ook in de reguliere opvang geldt 1,5 meter afstand houden. Mocht dit lastig zijn binnen de bestaande locaties, dan is het wellicht een idee om net als elders in Nederland daklozen onder te brengen in hotels, waar nu ruimte is.’

Onderwijsachterstanden voorkomen
Zorg is er ook over onderwijsachterstanden. Nu scholen dicht zijn neemt de kans daarop toe. ‘Het is geweldig om te zien hoe docenten op afstand en ouders thuis kinderen lesgeven’, zegt Bushoff. ‘Maar sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig. Bijvoorbeeld omdat ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen of geen goede begeleiding kunnen bieden. Voor deze leerlingen kunnen gemeente en scholen misschien onderwijsondersteuning thuis organiseren.’

Omzien naar elkaar
Tijdens het vragenuur zullen deze zorgen en mogelijke voorstellen voor kwetsbare mensen en Groningers die door de coronacrisis in de knel zitten aanbod komen. ‘Juist nu moeten we met z’n allen de vinger aan de pols houden en naar elkaar blijven omzien’, benadrukt Bushoff. ‘De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we met z’n allen zijn. Maar gelukkig ook hoe we met elkaar verbonden zijn. Helaas kunnen we niet alle leed voorkomen, maar we kunnen wel proberen gezamenlijk zoveel mogelijk knelpunten op te lossen en er wel voor elkaar te zijn.’