28 juni 2018

Waarom gaat pendelbusje niet tot hartje stad?

Waarom kan het binnenstad pendelbusje niet via de Broerstraat en  Rode Weeshuisstraat naar de Grote Markt? Waarom komt er geen halte vlakbij het Academiegebouw of de Vismarkt? Is de happy few meerderheid van de raad  echt niet geïnteresseerd? De PvdA denkt dat het kan als je het echt wilt. De moties werden helaas verworpen.

Woordvoering Sebastiaan Ruddijs

Mijn fractie heeft zich bij de keuze voor de Binnenstadvisie altijd uitgesproken voor een vorm van aanvullend vervoer. Tegelijkertijd hebben we ons steeds verbaasd over de huidige route Westerhaven-Zuiderdiep. Volgens ons zou het busje mensen vanaf Westerhaven en Zuiderdiep naar verder gelegen belangrijke plekken in de binnenstad moeten brengen.

Dit voorstel is dan ook een goede volgende stap.

Een beter routering leidt naar onze verwachting tot een beter gebruik.

Twee kanttekeningen/ vragen

  • Route: Waarom worden de Broerstraat/ Academiegebouw/ Vismarkt overgeslagen? En waarom gaat het busje niet door de Kijk in ’t Jatstraat/ Oude Boteringestraat ipv de Ebbingestraat? Waarom maken we niet de grote kwaliteitsslag van het bereikbaar maken van delen van de binnenstad waar aantoonbaar behoefte aan is en die nu nog grote loopafstanden kennen tov de bestaande bushaltes.
  • Waarom komt er een experiment met een busje op afroep? De afvaardiging uit de doelgroep zit er niet op te wachten, en een tweede experiment starten terwijl de eerste nog niet de kans heeft gehad om een succes te worden, is geen goed idee.

7e PvdA-pendelbus wordt met goede route succesbus

7e PvdA-pendelbus experiment heeft tijd nodig