28 februari 2018

Woongesprek verkiezingsprogramma

In de komende periode organiseert de verkiezingsprogrammacommissie meerdere bijeenkomsten rond thema’s die belangrijk zijn voor het verkiezingsprogramma van de herindelingsverkiezingen van 21 november 2018.

We nodigen je hierbij van harte uit voor de tweede bijeenkomst, het Woongesprek op donderdag 8 maart  aanstaande in Astoria, Rijksstraatweg 200 in het centrum van Haren! De bijeenkomst begint om 19:30 uur, de deuren zijn open vanaf 19:00 uur.

Tijdens het tweede gedeelte van deze bijeenkomst in Haren is er ruimte voor input over lokale voorzieningen en thema’s die spelen in de dorpen en wijken. Maar het hoofdthema, voor de pauze, is dus “Wonen“.

Het doel is om input op te halen over bouwen en wonen in de nieuw te vormen gemeente Groningen. Kunnen we betaalbaar wonen in de wijken en de dorpen? Zijn er voldoende woningen voor de diverse doelgroepen? Hoe belangrijk is het behoud van de groene ruimte en het eigen karakter van dorpen en wijken?

De informatie dient als inspiratie voor het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de herindelingsverkiezingen van november 2018 te Groningen.Naast de input van PvdA leden vinden we het ook belangrijk de input van geïnteresseerden en maatschappelijke organisaties mee te nemen. Dezen zijn dan ook van harte uitgenodigd op deze avond.

We waarderen je input enorm en hopen je dan ook op 8 maart te zien. Mocht je verhinderd zijn maar wel ideeën, aandachtspunten of wensen voor het verkiezingsprogramma hebben, kun je deze uiteraard doorgeven aan de verkiezingsprogrammacommissie. Ook voor vragen aangaande de aanstaande bijeenkomst kun je bij ons terecht

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
de Verkiezingsprogrammacommissie

Rik, Rico, Reinier, Anje en Julian
verkiezingsprogramma@pvdagroningen.nl

De andere bijeenkomsten zijn: Op 5 maart in Groningen over Zorg en Welzijn. Op 22 maart in Groningen over Werk en op 5 april in Ten Boer over Duurzaamheid/gaswinning.