9 mei 2018

Woordvoering regionale reactie Gaswinning

Carine Bloemhoff

Lees hieronder de woordvoering van onze fractievoorzitter Carine Bloemhoff over de reactie van het stadsbestuur op de beëindiging van de gaswinning. Dit onderwerp werd vanmiddag besproken in de commissie Financien en Veiligheid.

 

Voorzitter, als Groningers zijn wij natuurlijk ontzettend blij met dat eindelijk de gaswinning terug gaat naar 0.

Het gasbesluit is een gamechanger. Doorgaan op de oude voet is niet meer aan de orde. Alleen ziet mijn fractie ook risico’s. Namelijk dat het kabinet zegt dat het met de versterking ook wel minder kan. Nu hebben wij als regio ook een belang dat we niet met een bulldozer door mooie dorpen gaan. Maar aan de andere kant moeten we uitkijken voor Wiebes, die als rekenmeester van uitstel afstel maakt. Er blijven de komende jaren immers gewoon bevingen plaatsvinden. Zolang niet duidelijk is dat stoppen met gaswinning ook de komende jaren leidt tot minder risico’s, mag er geen vertraging zijn in de versterkingsopgave. De veiligheid van onze inwoners moet voorop staan.

En dat is nogal een opgave: herstructurering, de dorps- en stadsvernieuwing doorvoeren, Groningen gasvrij. En dit doen voor, door en met bewoners. Alleen samen kunnen we die enorme opgave aan. Op een manier die voor de Groningers meer werk en perspectief oplevert. Hiervoor verwachten wij vanuit het kabinet een stevig bedrag op tafel. Als er een dividendbelastingverlaging kan komen van 1 miljard, waarmee Shell en Exxon hun tegenvallende inkomsten kunnen compenseren, waar niemand op zit te wachten, dan lijkt mij toch dat het kabinet ook wel de portemonnee kan trekken voor de versterkingsopgave en energietransitie die hier nodig is. Er staat nu in het regeerakkoord 50 miljoen per jaar. Maar dit is nog veel te weinig, hebben wij begrepen.

College, kunt u aangeven welk bedrag alleen al voor onze nieuwe gemeente nodig is? En bij wie ligt dan de regie voor de enorme opgave. Bij ons of het Rijk of de NAM/Shell Exxon? Wat kunt u ons vertellen over de onderhandelingen met het Rijk op dit punt?

Wij hebben begrepen dat in de regio grote onzekerheid bestaat over het lot van ruim drieduizend huizen die al wel geïnspecteerd zijn, terwijl in de helft van de gevallen al een advies op de plank ligt. Ook is onduidelijk of er verder geïnspecteerd wordt. In Loppersum is bijvoorbeeld nog maar de helft van de huizen geïnspecteerd. College, herkent u dit beeld? En hoe zit het met bijvoorbeeld Ten Boer? Wij kunnen het onze inwoners echt niet aan doen weer 2 jaar in onzekerheid te zitten.

Bouwen, bouwen, bouwen, is het devies voor de stad de komende jaren. Het ene na het andere nieuwbouwplan wordt gepresenteerd om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Maar dan moet er geen vertraging komen en dus een goede nieuwbouwregeling. College, wat is de laatste stand van zaken?

Dan de schadeafhandeling. We hebben nu de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade met aan het hoofd een lid van de Raad van State die eindelijk onafhankelijk de schade gaat afhandelen. Wij vinden hierbij van belang dat dit ook in de eerste plaats werk oplevert voor de regio en niet dat allerlei experts uit de rest van het land worden ingevlogen. Graag uw aandacht daarvoor. Vervolgens zijn er bestaande schadegevallen die deels niet tot tevredenheid zijn opgelost. Hier moet een onafhankelijk klachteninstituut voor komen. Een Ombudsman voor gaswinning. Wat vindt u van deze suggestie?

Tot slot, de beeldvorming. Het gasbesluit brengt een risico mee, namelijk dat men in de rest van Nederland het beeld krijgt: ‘Het is nu afgerond.’ Of ‘Nu is besloten de gaswinning helemaal terug te dringen, moeten die Groningers eens ophouden.’ Dit terwijl wij natuurlijk weten dat die enorme opgave voor het gebied echt noodzakelijk is. Daar komt bij dat er bezuinigd gaat worden om dit gasbesluit uit te voeren. Kortom, college, wat kunnen we samen in de regio doen om onze zaak nationaal op de agenda te houden, met een positieve beeldvorming over Groningen en de Groningers?