Zorg voor beter armoedebeleid voor werkende armen in Groningen

Door Jan Pieter Loopstra op 4 november 2021

Meer dan de helft van de Groningers die in armoede leven zijn werkend. Toch is deze grote groep vaak niet goed op de hoogte van armoederegelingen van de gemeente. Daar moet verandering in komen vindt PvdA raadslid Jan Pieter Loopstra. Daarom dient hij een voorstel in om te onderzoeken hoe werkende armen beter bereikt en geholpen kunnen worden in Groningen.

Generatiearmoede en werkende armen
Het armoedebeleid van de gemeente Groningen richt zich nu vooral op de bestrijding van generatiearmoede, geeft Loopstra aan. Dat gaat bijvoorbeeld om kinderen die in armoede leven en minder kansen krijgen omdat hun ouders in de bijstand zitten. “Hoewel het goed is dat generatiearmoede aangepakt wordt, moeten we niet vergeten dat zestig procent van de mensen die op of onder de armoedegrens leven, werkend zijn”, geeft Loopstra aan. “Er zijn duizenden werkende armen in Groningen, die vaak werken op oproepbasis of met flexibele contracten. Ook van deze groep hebben veel mensen kinderen, die hierdoor ook opgroeien in armoede”, benadrukt het PvdA-raadslid.

Armoederegelingen
Er zijn gelukkig al veel armoederegelingen waar ook wekende armen gebruik van kunnen maken zoals kind pakketten, bijzondere bijstand, stadjerspassen en ontheffingen van gemeentelijke belastingen. Toch wordt dit maar weinig gedaan valt Loopstra op. “Veel werkende armen zijn niet op de hoogte van armoederegelingen of denken dat ze hier geen aanspraak op mogen doen. Bovendien heeft de gemeente nog niet goed in beeld wie deze mensen zijn. Dat moet veranderen.”

Onderzoek en plan van aanpak
Daarom vraagt PvdA raadslid Jan Pieter Loopstra aan het gemeentebestuur om de te onderzoeken hoe werkende armen beter bereikt en geholpen kunnen worden. In het voorjaar van 2022 moet het gemeentebestuur met een plan van aanpak komen.

Jan Pieter Loopstra

Jan Pieter Loopstra

Wijk- en dorpscontact: – Beijum – Lewenborg – Vinkhuizen – Gravenburg – De Held – Hoogkerk – Stadspark (De Kring/Bangeweer) – Peizerweg – Woonwagenkamp (Peizerweg)

Meer over Jan Pieter Loopstra