22 februari 2018

Zorggesprek verkiezingsprogramma

In de komende periode gaat de verkiezingsprogrammacommissie meerdere bijeenkomsten organiseren rond thema’s die belangrijk zijn voor het verkiezingsprogramma van de herindelingsverkiezingen van 21 november 2018.

De eerste bijeenkomst is het Zorggesprek op maandag 5 maart aanstaande in het Poortershoes, Oosterweg 13 te Groningen. De bijeenkomst zal aanvangen om 19:30, de deuren zijn open vanaf 19:00.

Het doel van het Zorggesprek is om input op te halen over onderwerpen aangaande zorg en welzijn in de nieuw te vormen gemeente Groningen. Deze informatie dient als inspiratie voor het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de herindelingsverkiezingen van november 2018 te Groningen. Naast de input van PvdA leden vinden we het ook belangrijk de input van geïnteresseerden en maatschappelijke organisaties mee te nemen. Dezen zijn dan ook van harte welkom deze avond.

Mocht je op 5 maart verhinderd zijn maar wel ideeën, aandachtspunten of wensen voor het verkiezingsprogramma hebben, kun je deze uiteraard doorgeven aan de verkiezingsprogrammacommissie. Ook voor vragen aangaande de aanstaande bijeenkomsten kun je bij ons terecht.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
de Verkiezingsprogrammacommissie

Rik, Rico, Reinier, Anje en Julian
verkiezingsprogramma@pvdagroningen.nl