Standpunten

Zoeken

Zeker zijn van een fijne woning

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent dat iedereen zeker kan zijn van een fijne, betaalbare woning in een groene, schone en veilige wijk. Met goede voorzieningen dichtbij huis, zoals een school en een speeltuin voor je kinderen. En ontmoetingsplekken voor ouderen en mensen die eenzaam zijn. En het betekent natuurlijk wonen in veilige huizen en fatsoenlijk herstel van aardbevingsschade.

Lees verder

Zeker zijn van eerlijk onderwijs

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent dat alle kinderen in onze gemeente een eerlijke kans krijgen. En dat begint al voor de basisschool wat ons betreft. Daarom willen wij dat alle kinderen twee dagen per week samen kunnen spelen op de kinderopvang of peuterspeelzaal, ongeacht het inkomen van de ouders. Zo gaan we de tweedeling in de samenleving tegen.

Lees verder

Zeker zijn van goed werk

Zeker zijn van goed werk voor iedereen. Met zekerheid en een fatsoenlijk salaris, zodat je vooruit kan komen in het leven. Daar staat de PvdA voor. De economie draait gelukkig weer beter en steeds meer Groningers vinden een baan. Maar er zijn ook nog veel mensen die hulp nodig hebben. Voor hen komen wij op. Wij willen meer mensen aan het werk helpen, bijvoorbeeld met een basisbaan. Dat is goed en nuttig werk als klassenassistent op school of conciërge in de buurt. Goed voor mensen en goed voor Groningen.

Lees verder

Zeker zijn van zorg dichtbij

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent dat Groningen een sociale, zorgzame stad blijft waar we oog hebben voor elkaar. Waar iedereen de zorg en aandacht krijgt die je nodig hebt. Waar we mantelzorgers en vrijwilligers koesteren omdat ze zulk belangrijk werk doen. En waar we investeren in ontmoetingsplekken in de buurt, zodat mensen die eenzaam of minder mobiel zijn samen kunnen komen. Denk aan het Odensehuis voor mensen met dementie en hun naasten. Of het Floreshuis waar allerlei activiteiten worden georganiseerd voor mensen in de buurt.

Lees verder