Onderwijs en kansengelijkheid

Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs en gelijke kansen. Dat vormt de basis voor een goed en gelukkig leven. De PvdA wil kansenongelijkheid aanpakken. Daarom investeren we in een verlengde schooldag, de beste schoolgebouwen en gelijke kansen.

Groningen is een plek vol kansen om je te ontwikkelen en om een goed en gelukkig leven op te bouwen. Of het nou is op de voorschoolse opvang, basis- en middelbare school, het mbo, hbo en de universiteit. Op onderwijs van de beste leraren kun je voortbouwen, je talenten ontwikkelen en ontdekken wie je bent. Toch zien we de laatste jaren dat er problemen in het onderwijs ontstaan. Er is sprake van een lerarentekort en de verschillen tussen kansarme en kansrijke scholen is steeds zichtbaarder. Wij vinden dat iedereen recht heeft op dezelfde kansen en onderwijs moet daarin een belangrijke rol spelen. Waar je wieg staat, moet niet bepalen waar je heengaat. De PvdA wil daarom investeren in de toekomst van onze samenleving. Investeren in een verlengde schooldag, de beste schoolgebouwen en gelijke kansen voor alle kinderen.

Belangrijkste speerpunten:

  • De verlengde schooldag uitbreiden; leuke naschoolse programma’s gericht op natuur, cultuur, sport en techniek onderwijs
  • Vensterscholen stimuleren zodat kinderen in hetzelfde gebouw blijven en voorzieningen als een jeugdarts en jongerenwerker ook altijd dichtbij zijn
  • Doorgaan met het opknappen en nieuw bouwen van scholen, juist in wijken waar kinderen dat het hardste nodig hebben
  • Extra brugfunctionarissen om kinderen met een achterstandssituatie meer hulp te bieden
  • Meer kansen om naast je school of studie werkervaring op te doen en voldoende stages