Zeker zijn van eerlijk onderwijs

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent dat alle kinderen in onze gemeente een eerlijke kans krijgen. En dat begint al voor de basisschool wat ons betreft. Daarom willen wij dat alle kinderen twee dagen per week samen kunnen spelen op de kinderopvang of peuterspeelzaal, ongeacht het inkomen van de ouders. Zo gaan we de tweedeling in de samenleving tegen.

Een eerlijke kans betekent ook dat alle kinderen naar een goede basisschool kunnen waar leraren met plezier hun werk doen. Daarom wil de PvdA investeren in betere schoolgebouwen. In Groningen, Haren en Ten Boer. Ook de kinderen in de kleinere dorpen in onze nieuwe gemeente hebben immers recht op goed onderwijs in een moderne school.

Veel jongeren in onze regio kiezen vervolgens voor het beroepsonderwijs. Zeker nu er de komende jaren veel nieuwe werkgelegenheid zal ontstaan in de energietransitie en het herstel van aardbevingsschade, is het belangrijk dat opleidingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt en dat er voldoende stageplekken zijn. Wij willen dat de gemeente zich hiervoor inzet, samen met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

En Groningen blijft natuurlijk een echte studentenstad. Jongeren komen van heinde en verre om hier te studeren, te wonen en van het studentenleven te genieten. Dat is prachtig want zo blijft Groningen levendig en bruisend. En veel studenten blijven hier werken of starten kleine duurzame bedrijfjes. Alle studenten moeten dan ook zeker kunnen zijn van betaalbare huisvesting. Daarom willen wij meer studentenwoningen bouwen en beschermen we studenten tegen huisjesmelkers die te hoge huren rekenen of onveilige kamers verhuren.

Zeker zijn van goed onderwijs. Daar gaat het om!

Julian Bushoff

Julian Bushoff

Wijkcontact voor: – Herewegbuurt – Rivierenbuurt – Oosterpoortbuurt – Villabuurt – Coendersborg – De Weijert – Helpman – Woonwagenkamp (Helpman)

Meer over Julian Bushoff