Werk

Werk en een inkomen zorgt voor bestaanszekerheid, maar werk is zoveel meer dan dat. Het zorgt ervoor dat je meedoet en geeft een gevoel van zelfstandigheid. Daarom vindt de PvdA dat iedereen recht heeft op passend werk met een fatsoenlijk salaris.

Werk en een inkomen zorgt voor bestaanszekerheid, maar werk is zoveel meer dan dat. Het zorgt ervoor dat je meedoet, geeft een gevoel van zelfstandigheid en biedt kansen jezelf te ontwikkelen. Daarom vindt de PvdA dat iedereen recht heeft op passend werk. Met zekerheid en een fatsoenlijk salaris, zodat je vooruit kan komen in het leven. Daar staat de PvdA voor. Daarom willen wij meer mensen aan het werk helpen, bijvoorbeeld met een basisbaan. Dat is goed en nuttig werk zoals klassenassistent op school of conciërge in de buurt. Goed voor mensen en goed voor Groningen. Ook gaat de PvdA voor een hoger minimumloon dat verhoogd wordt naar 14 euro en geven we zelf als gemeente daarin het goede voorbeeld. Bovendien komen schoonmakers weer in dienst van de gemeente met meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Kortom wij willen jong en oud perspectief bieden op goed en eerlijk werk.

Belangrijkste speerpunten:

  • 500 basisbanen
  • Minimumloon naar 14 euro
  • Schoonmakers in gemeentelijke dienst
  • Meer mensen naar passend werk begeleiden
  • Oprichting scholingsfonds