Zeker zijn van een fijne woning

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent dat iedereen zeker kan zijn van een fijne, betaalbare woning in een groene, schone en veilige wijk. Met goede voorzieningen dichtbij huis, zoals een school en een speeltuin voor je kinderen. En ontmoetingsplekken voor ouderen en mensen die eenzaam zijn. En het betekent natuurlijk wonen in veilige huizen en fatsoenlijk herstel van aardbevingsschade.

De ellende waar onze inwoners in het aardbevingsgebied mee te kampen hebben gaat ons aan het hart. De schade aan huizen, monumenten en boerderijen. Mensen met scheuren in de ziel door de jarenlange onzekerheid. Daarom zetten wij ons in voor fatsoenlijk herstel van bevingsschade en steun aan mensen in de knel.

Om meer betaalbare huizen te krijgen moet er flink worden doorgebouwd. Voor starters, ouderen en studenten. Huisjesmelkers pakken we stevig aan, want studenten verdienen bescherming tegen huisbazen die teveel huur vragen of onveilige kamers verhuren.

En we investeren flink in wijkvernieuwing, bijvoorbeeld in Selwerd, Beijum, de Indische Buurt/de Hoogte en de Wijert. Denk aan nieuwe, moderne schoolgebouwen en voldoende groen in de buurt. En goede voorzieningen om afval gescheiden in te leveren. Ook willen we het grofvuil weer twee keer per jaar gratis aan huis laten ophalen. Zo houden we buurten schoon, opgeruimd en veilig.

Zeker zijn van een betaalbare, fijne woning. Daar gaat het om!