Zorg en welzijn

Groningen is een sociale gemeente waarin we naar elkaar omzien. De PvdA staat voor liefdevolle zorg dichtbij en een steuntje in de rug voor als je het nodig hebt. En onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ investeren we extra in welzijn.

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent dat Groningen een sociale, zorgzame gemeente blijft waar we oog hebben voor elkaar. Waar iedereen de zorg en aandacht krijgt die je nodig hebt. Waar we mantelzorgers en vrijwilligers koesteren omdat ze zulk belangrijk werk doen. En waar we investeren in ontmoetingsplekken in de buurt, zodat mensen die eenzaam of minder mobiel zijn samen kunnen komen. Denk aan het Odensehuis voor mensen met dementie en hun naasten. Of het Floreshuis waar allerlei activiteiten worden georganiseerd voor mensen in de buurt. De PvdA staat voor liefdevolle zorg dichtbij en een steuntje in de rug voor als je het nodig hebt. En onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ investeren we extra in welzijn en gezondheid. Dat doen we met buurt- en opbouwwerk, jongerenwerkers, onderwijs, sport en cultuur. We gaan voor schone lucht voor alle inwoners en zetten in op gezonde wijken en dorpen met veel groen en sportvoorzieningen.

Belangrijkste speerpunten:

  • Liefdevolle zorg dichtbij
  • Voorkomen overbelasting mantelzorgers
  • Geen wachtlijsten en jongeren zelf centraal in de jeugdzorg
  • Minder marktwerking en meer samenwerking in de zorg
  • Niet de regels en systeemwereld als uitgangspunt, maar de mens centraal