Inkomen en armoede
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Inkomen en armoede

Iedereen heeft recht op een fijn bestaan, maar te veel Groningers leven in armoede. Voor de PvdA is het daarom enorm belangrijk om in te zetten op bestaanszekerheid met voldoende inkomen en zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen.

Duizenden Groningers hebben elke maand moeite de eindjes aan elkaar te knopen en 1 op de 6 kinderen groeit op in armoede. Onacceptabel. De PvdA doet in Groningen al veel aan de bestrijding van armoede, maar er moet meer gebeuren om tot een serieuze kentering te komen. Om vooruitgang voor iedereen mogelijk te maken. Daarvoor vindt de PvdA het van groot belang om in te zetten op bestaanszekerheid met voldoende inkomen en te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. Daarom willen we meer mensen aan het werk helpen. Werk en een inkomen zijn een belangrijk middel in de strijd tegen armoede. Daarnaast willen we een hoger minimumloon, een hogere bijstandsuitkering en dat het mogelijk wordt meer bij te verdienen in de bijstand. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen met weinig geld wel gewoon mee kan doen aan sport, cultuur en onderwijs.

Wat willen wij voor Groningen?

Hieronder vind je een greep van onze keuzes, maar dit is natuurlijk niet het enige. Nog verder geïnteresseerd? Lees verder in ons verkiezingsprogramma.

Onze keuzes:

Hoger minimumloon en bijstand

We gaan voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. We willen dat de gemeente op alle fronten hieraan bijdraagt. We willen daarom dat de gemeente haar uiterste best doet om van die 14 euro binnen haar eigen organisatie en opdrachten de standaard te maken.

We vinden dat mensen in hun eigen wijk of dorp terecht moeten kunnen als ze aanspraak maken op bijstand. In de gemeente Groningen – bijvoorbeeld in Beijum en Lewenborg – leggen ervaringsdeskundigen de verbinding tussen de bewoners en de gemeente. De ervaringsdeskundige wijst mensen op het Talentperron, Kansfonds, Kansrijk beroep, Kansrijk leren en alle andere mogelijkheden waar mensen gebruik van kunnen maken. Wij willen dat mensen in de bijstand 500 euro per maand mogen bijverdienen, zodat ze kunnen wennen aan werk en om hun baankansen te vergroten. Wij maken hiermee, net als de gemeente Amsterdam, gebruik van de mogelijkheid in de wet om een uitstroompremie te betalen als deze bijdraagt aan arbeidsinschakeling.

Meer mensen naar passend werk begeleiden

Voor de PvdA telt elke bijdrage die mensen kunnen leveren aan ons Groningen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen en zich te ontwikkelen. De overheid dient zich er hard voor te  maken dat iedereen mee kan komen en dat er passende banen zijn.

De PvdA wil een Scholingsfonds oprichten. Daarmee willen we mensen met een opleiding waarvoor weinig werk beschikbaar is, de kans bieden via stages en bijscholing aan een passende baan te komen.

Aanpakken energiearmoede

We zetten in op lagere vaste lasten. Een groot deel van het inkomen gaat hieraan op. We willen energiearmoede verlichten. Dit doen we onder meer door het energiezuiniger maken van woningen.

Kindpakket, Jeugd en Volwassenfonds

We vinden het Kindpakket belangrijk. Zo krijgen ook kinderen uit gezinnen met een minder grote portemonnee bijvoorbeeld een fiets en een laptop en kunnen ze lid worden van een sportclub. We willen het Kindpakket daarom behouden en waar nodig uitbreiden.

Voorzieningen, zoals de Stadjerspas en het Jeugdfonds sport en cultuur, zijn cruciaal. Hiermee kunnen contributie en materialen betaald worden voor kinderen en jongeren uit gezinnen met te weinig geld voor sport. Waar nodig, breiden we deze voorzieningen uit en vergroten we het gebruik. Daarvoor gaan we scholen en sportvereniging stimuleren hier actief informatie over te geven en de informatie op te nemen op hun websites, zodat alle kinderen kunnen sporten Volwassenen die willen sporten, moeten net als jongeren financieel gesteund worden als dat nodig is.

In navolging van het Jeugdfonds Sport en Cultuur wil de PvdA daarom een fonds voor volwassenen dat hieraan bijdraagt.

Deel dit