Studentenleven
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Studentenleven

Groningen is een echte studentenstad. Studenten verrijken onze bruisende stad en horen bij het karakter van Groningen. De PvdA koestert dit, wil ervoor zorgen dat studenten zich optimaal thuis voelen en wil ruim baan geven aan een prachtige studententijd.

Groningen is met meer dan een kwart aan studentenpopulatie een échte Nederlandse studentenstad. We zijn de jongste stad van Europa. Studenten verrijken de bruisende stad, zitten vol creativiteit en zijn de drijvende kracht achter veel initiatieven en evenementen. Ze horen bij het karakter van deze prachtige studentenstad. Daarom is het belangrijk dat studenten zich optimaal thuis voelen in Groningen. Dat begint bij het bieden van een thuishaven. We zien dat het steeds moeilijker is om een studentenwoning te vinden. En ook na je studie is het vaak lastig een goede woning te vinden. Voldoende en kwalitatief goede studentenwoningen tegen een eerlijke prijs staan voor de PvdA op één. Maar student zijn betekent meer dan op je kamer zitten. Studenten verdienen alle vrijheid om zich binnen en buiten hun studie te ontwikkelen. We koesteren het unieke karakter van de speciale periode die het studentenleven is en willen hier ruim baan aan geven.

Wat willen wij voor Groningen?

Hieronder vind je een greep van onze keuzes, maar dit is natuurlijk niet het enige. Nog verder geïnteresseerd? Lees verder in ons verkiezingsprogramma.

Onze keuzes:

Betaalbare studentenwoningen en aanpakken van huisjesmelkers

Voldoende en kwalitatief goede studentenwoningen tegen een eerlijke prijs staan voor de PvdA op één. We knokken voor studenten die worden uitgebuit door huisjesmelkers. Studenten betalen veel te veel voor een paar vierkante meter in vaak slecht onderhouden huizen. De PvdA heeft de afgelopen jaren laten zien niet bang te zijn om voorop te lopen in het aanpakken van die misstanden. Op ons initiatief werd de verhuurdersvergunning ingevoerd, waarmee het mogelijk is om huisjesmelkers aan te pakken. We willen doorgaan met deze verhuurdersvergunning. Om een nog sterkere basis te krijgen, willen we dat de gemeente bij het Rijk lobbyt om te zorgen voor landelijke regelgeving.

  • We willen de verhuurdersvergunning onder andere inzetten om verhuurders aan te pakken die stelselmatig te hoge huren vragen. Als verhuurders meerdere keren door de huurcommissie worden teruggefloten, is er sprake van slecht verhuurdersgedrag en dient de gemeente te handhaven.
  • Discriminatie op de woningmarkt is onacceptabel en is ook een reden om een verhuurdersvergunning in te trekken. Wij willen alle inwoners, tijdelijke en permanente, helpen om discriminatie uit te bannen
  • De verhuurdersvergunning willen we ook gebruiken om verhuurders aan te pakken die willens en wetens voor overlast in de buurt zorgen. Bij voortdurende overlast moet dat ook consequenties hebben voor de verhuurder, als die er niets tegen doet. Daarmee willen we zorgen dat de leefbaarheid in buurten verbetert.
  • We introduceren een Meldpunt Achterstallig Onderhoud, waar mensen misstanden op het gebied van slecht onderhoud, schimmel en lekke daken kunnen melden. Zo wordt duidelijk waar de problemen zitten, en kan de gemeente snel optreden.

Ruim baan voor festivals

We staan voor een bruisende stad vol cultuur. We willen ruim baan geven aan festivals, optredens en andere culturele projecten.

Festivals zoals ESNS en Noorderzon dragen bij aan de reputatie van Groningen als cultureel centrum van het noorden. Ze zorgen ervoor dat mensen hier willen wonen en vergroten de saamhorigheid. Juist ook kleinere festivals zijn hiervoor essentieel, daarom willen wij ook inzetten op diversiteit en variëteit, zodat er voor ieder wat wils is.

Tijdelijke terrassen

We willen meer ruimte maken voor terrassen daar waar het kan. De tijdelijke terrassen op de Vismarkt willen we zo nu en dan op kunnen tuigen, bijvoorbeeld tijdens evenementen als de Groningse Zomer. De aanpak van de Diepenring zorgt ervoor dat er meer terrassen en ook niet-commerciële verblijfsruimte zoals bankjes en een park aan het water opgezet kunnen worden, zonder dat dat overlast oplevert voor de bewoners.

Gemengde wijken

We geloven in een verbonden stad waarin de kracht van een wijk schuilgaat in haar diversiteit. We willen daarom gemengde wijken waar student & Stadjer elkaar ontmoeten en waar wonen samengaat met recreëren. In nieuwe wijken, zoals de Suikerzijde, staan we daarom voor die mengvorm van wonen voor verschillende Groningers, cultuur en horeca. In bestaande wijken willen we actief investeren in de leefkwaliteit.

Aanpak seksuele intimidatie in het nachtleven

Seksuele intimidatie komt te veel voor in Groningen, zeker in het nachtleven. De gemeente moet dit samen met de nachtraad, nachtburgemeester, studentenorganisaties en andere partners tegengaan. Wij willen dat de gemeente hierin een leidende rol pakt en een extra inspanning pleegt, zodat alle Groningers veilig kunnen genieten van het geweldige Groninger (nacht-)leven.

Deel dit