Zorg en welzijn
Verkiezingsprogramma

Zorg en welzijn

Groningen is een sociale gemeente waarin we naar elkaar omzien. De PvdA staat voor liefdevolle zorg dichtbij en een steuntje in de rug voor als je het nodig hebt. En onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ investeren we extra in welzijn.

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent dat Groningen een sociale, zorgzame gemeente blijft waar we oog hebben voor elkaar. Waar iedereen de zorg en aandacht krijgt die je nodig hebt. Waar we mantelzorgers en vrijwilligers koesteren omdat ze zulk belangrijk werk doen. En waar we investeren in ontmoetingsplekken in de buurt, zodat mensen die eenzaam of minder mobiel zijn samen kunnen komen. Denk aan het Odensehuis voor mensen met dementie en hun naasten. Of het Floreshuis waar allerlei activiteiten worden georganiseerd voor mensen in de buurt. De PvdA staat voor liefdevolle zorg dichtbij en een steuntje in de rug voor als je het nodig hebt. En onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ investeren we extra in welzijn en gezondheid. Dat doen we met buurt- en opbouwwerk, jongerenwerkers, onderwijs, sport en cultuur. We gaan voor schone lucht voor alle inwoners en zetten in op gezonde wijken en dorpen met veel groen en sportvoorzieningen.

Wat willen wij voor Groningen?

Hieronder vind je een greep van onze keuzes, maar dit is natuurlijk niet het enige. Nog verder geïnteresseerd? Lees verder in ons verkiezingsprogramma.

Onze keuzes:

Liefdevolle zorg

Iedereen telt in Groningen. De gemeente moet niet uiteenvallen in delen. Rijk of arm, student of Stadjer, wit of zwart. Alle inwoners moeten mee kunnen komen en goed kunnen leven in de stad en de dorpen waar we van houden. Voor ons bestaat er maar één Groningen, waar iedereen meedoet, waar liefdevolle zorg bestaat en waar voor iedereen goed onderwijs beschikbaar is. Wij zorgen dat iedereen zich thuis voelt en omarmen diversiteit en inclusiviteit.

Mantelzorg

  • Van de mantelzorgers voelt 80 procent zich tamelijk tot zwaar belast. Dit kan leiden tot een burn-out en hoge ziektekosten. Wij willen dat mensen vroegtijdig ondersteund worden, om overbelasting te voorkomen. De voorlichting op de website over ondersteuning van mantelzorg moet beter, minder vanuit de wetgeving en de systemen, en meer vanuit wat mensen nodig hebben. Door direct te wijzen op mogelijkheden voor huishoudelijke hulp, ontspanning en begeleiding bij de dagelijkse zorg kunnen mantelzorgers veel beter bereikt worden.
  • Wij willen dat de gemeente eenvoudige taal gebruikt op de website, zodat iedereen de informatie kan begrijpen, ook mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond en laaggeletterden.
  • WIJS verbindt studenten en bewoners met elkaar. Studenten van mbo, hbo en universiteit krijgen bij WIJS de kans om iets te doen voor de gemeente en voor inwoners die hulp nodig hebben. We willen WIJS ondersteunen en uitbreiden. Daarom willen we dat de gemeente daar een ontmoetingspunt organiseert dat studenten koppelt aan (oudere) mensen die hulp nodig hebben. Studentenhuizen en vriendengroepen kunnen mensen zo op vrijwillige basis helpen. De gemeente moet middelen beschikbaar stellen voor een campagne om studenten hiervoor te enthousiasmeren.

Wachtlijsten

In Groningen maken bijna vijfduizend kinderen gebruik van Jeugdzorg. Voor de PvdA is het belangrijk dat jongeren zelf centraal staan in de Jeugdzorg. We vinden het daarom belangrijk dat in het geval van Jeugdzorg niet over maar met jongeren in gesprek wordt gegaan. Kinderen verdienen snel de juiste hulp. We willen wachtlijsten voorkomen en we willen dat hulp op een eenvoudige manier kan worden aangevraagd en geregeld. Zo voorkomen we eveneens een toename in de problematiek en zwaardere hulp in een later stadium.

Geen marktwerking, maar samenwerking in de zorg

Te vaak draait het bij de inkoop van zorg om de laagste prijs. Dit gaat ten koste van kennis, ervaring en expertise die nodig zijn om de beste zorg te leveren. Wij kiezen voor minder marktwerking en meer kwalitatief goede zorg die dichtbij de mensen staat. Dat moet leidend zijn bij aanbestedingen.

We willen zorg minder organiseren op basis van aanbestedingen en meer door samenwerking. Daarvoor kijken we onder andere naar de publieke inrichting van de gemeentelijke zorgtaken.

Minder regels voor zorgprofessionals

  • De wet- en regelgeving rondom zorg is complex en er komt veel bureaucratische rompslomp kijken bij het aanvragen van zorg. De aanvraagprocedures duren te lang en het is niet altijd duidelijk waarom de een wel bepaalde zorg krijgt en de ander niet. Mensen moeten gemakkelijker toegang krijgen tot zorg.
  • Wij gaan voor het ontschotten van de zorg. Te vaak zitten regeltjes voor financiering van verschillende typen zorg goede ondersteuning in de weg. Wij willen dat de gemeente de randen van de wet- en regelgeving opzoekt, zodat mensen zo weinig mogelijk merken van deze schotten en gewoon de zorg krijgen die zij nodig hebben.
  • Bij aanbestedingen voor zorg willen we dat er zo weinig mogelijk sturing wordt gegeven aan de manier waarop zorgprofessionals hun werk doen. We staan voor maatwerk en willen niet nog meer complexe regels toevoegen. Wij vinden het belangrijk dat professionals in de zorg de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan de zorg en dat zij vertrouwen krijgen.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?