Raadslid

Maarten van der Laan

Veiligheid, Wonen (Jongerenhuisvesting en Volkshuisvesting), Monumenten, Grondzaken, Bestemmingsplannen

Wijkcontact:
– De Hoogte
– Indische Buurt
– Korrewegbuurt
– Gorechtbuurt