PvdA Groningen zoekt twee nieuwe bestuursleden

21 oktober 2019

De PvdA Groningen is op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten om het bestuur aan te vullen. Het bestuur laat de PvdA vereniging bloeien, is permanent op zoek naar nieuwe manieren om Groningers te verbinden aan de PvdA, organiseert gesprek en debat over allerlei zaken die er in de gemeente Groningen spelen en verbindt PvdA’ers in de verschillende afdelingen. Op die manier helpt het bestuur mee om de sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken. De bestuursleden worden benoemd voor twee jaar en gaat van start na de benoeming tijdens de algemene ledenvergadering op donderdagavond 12 december 2019. Iets voor jou? Stel je dan kandidaat!

De rol van het bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden, wethouder(s) en gemeenteraadsfractie. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur, houdt het hoofd koel in de dagelijkse (media)hectiek en leidt (politieke) processen in goede banen. Ze begeleidt de fractie en houdt voortgangsgesprekken met de raadsleden. Ze signaleert en agendeert politiek relevante onderwerpen, bevordert een goede wisselwerking tussen de partij en de Groningse samenleving en draagt mede zorg voor een sterke vereniging. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het proces richting verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alhoewel de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nog ver weg lijken, kunnen de eerste voorbereidingen daarover in de komende jaren starten.

Profiel bestuur PvdA Groningen
De tijdsinvestering voor algemeen bestuursleden is ongeveer 8 uur per week. Volgens de statuten is een bestuursfunctie niet te combineren met een politieke functie.

Samenstelling en taakverdeling
Het streven is om te komen tot een bestuur met tien leden. De algemeen bestuursleden zijn (mede) verantwoordelijk voor taken als:
• De organisatie van lokale activiteiten tijdens de verkiezingen die de komende jaren plaatsvinden, zoals de Europese Verkiezingen en de Statenverkiezingen.
• Samenwerking met de afdelingen en het versterken van de partijorganisatie.
• Stimuleren en ondersteunen van inhoudelijk debat in de stad.
• Het betrekken van leden en niet-leden bij politieke mening- en besluitvorming.
• Communicatie met de leden en contact onderhouden met (Groningse) organisaties.
• Het werven van nieuwe leden en hen helpen bij het vinden van hun weg in de partij.
• Scouting, talentontwikkeling, coaching en scholing.
• Het betrekken van gedreven leden die zich in willen zetten om Groningers te verbinden met de PvdA.
• ICT en organisatie.
• Fondsenwerving.
• Vrijwilligersmanagement.

Procedure
Kandidaten kunnen hun interesse in de periode van 21 oktober tot en 8 november kenbaar maken. Leden kunnen hun interesse kenbaar maken door een sollicitatie te sturen aan de sollicitatiecommissie. We kijken uit naar je:
• Brief, waarin je je motivatie aangeeft en uitleg geeft over wat je denkt toe te kunnen voegen aan het bestuur, met inachtneming van bovengenoemde taken.
• Je curriculum vitae, waarin je ook vermeld welke initiatieven jij de laatste tijd hebt genomen waaruit wij kunnen afleiden dat jij een geschikte kandidaat voor het bestuur bent.

Stuur je brief en CV naar de voorzitter Jasper Eijsink, (jasper@pvdagroningen.nl). Voor vragen kun je ook terecht bij huidige bestuursleden. Gesprekken worden gevoerd in de week van 18 t/m 22 November. De commissie komt tot een voordracht aan de algemene ledenvergadering. Uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de ledenvergadering op 12 december 2019 wordt de voorgestelde samenstelling van het bestuur kenbaar gemaakt.

Kandidaten die zich binnen bovenstaande termijn hebben gemeld, maar niet door de sollicitatiecommissie worden voorgedragen, kunnen hun kandidatuur handhaven. Per functie wordt de samenstelling in stemming gebracht.

Een tegenkandidaat kan zich aan de leden voorstellen op dezelfde wijze als de voorgestelde bestuursleden, zowel op de website als tijdens de ledenvergadering.

Jasper Eijsink
voorzitter PvdA Groningen