Fractie

Julian Bushoff

Julian Bushoff

Fractievoorzitter

Voortgezet Onderwijs, Werk en Inkomen, Gaswinning, Cultuur
Rik van Niejenhuis

Rik van Niejenhuis

Vice-fractievoorzitter, voorzitter commissie Financiën en Veiligheid

Verkeer en Duurzame Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Wijk- en dorpsvernieuwing, Herinrichting binnenstad, Herinrichting Stationsgebied
Jan Pieter Loopstra

Jan Pieter Loopstra

Raadslid

Beheer Openbare Ruimte, Werk, Economie, Sport
Els van der Weele

Els van der Weele

Raadslid, audit committee-lid

Financiën, Wmo, Integratie & Emancipatie
Maarten van der Laan

Maarten van der Laan

Raadslid

Wonen, Jongerenhuisvesting, Veiligheid
Krista Boogaard

Krista Boogaard

Raadslid

Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Jeugdbeleid, Kinderopvang, Basisonderwijs
Joke de Jonge

Joke de Jonge

Fractievolger

Werk & Inkomen