Fractie

Julian Bushoff

Julian Bushoff

Fractievoorzitter

Financiën, Gaswinning, Sociale Zaken (Werk & Inkomen), Algemeen Bestuurlijke Zaken, Veiligheid, Wonen, Internationale Betrekkingen, P&O
Rik van Niejenhuis

Rik van Niejenhuis

Vice-fractievoorzitter, voorzitter commissie Financiën en Veiligheid

Verkeer en Vervoer, Binnenstadscoördinatie, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing
Jan Pieter Loopstra

Jan Pieter Loopstra

Raadslid

Beheer (en parkeren), Sport, Economische Zaken, Werk en Inkomen
Els van der Weele

Els van der Weele

Raadslid, audit committee-lid

Jeugdzorg, Zorg en Welzijn (Wmo), Integratie en Emancipatie
Krista Boogaard

Krista Boogaard

Raadslid

Kinderopvang, Onderwijs, Buurthuizen en Speeltuinverenigingen, Duurzaamheid, Landbouw en Dierenwelzijn
Diederik van der Meide

Diederik van der Meide

Raadslid

Cultuur, Sociaal Culturele Zaken, Zorg