Fractie

Joren van Veen

Joren van Veen

Fractievoorzitter

Financiën | Veiligheid | Klimaat/Duurzaamheid en energietransitie | ICT - Zuid
Rozemarijn Gierkink

Rozemarijn Gierkink

Raadslid

Onderwijs | Cultuur | Lokale democratie/democratische vernieuwing - Centrum, Hoogkerk en Buitenhof
Rita Pestman

Rita Pestman

Raadslid

Leefbaarheid/Dorpenbeleid - Groen, beheer en afval | Landbouw, natuur, en dierenwelzijn | Verkeer en mobiliteit | Gaswinning - Ten Boer, Meerstad en MEERdorpen
Irene Huitema

Irene Huitema

Raadslid

Werk, inkomen, armoede en arbeidsmarktbeleid | Inburgering en Asiel | Schuldhulpverlening | Sport | Evenementen - Haren, Glimmen, Onnen
Rico Tjepkema

Rico Tjepkema

Raadslid

Economische zaken | Wonen | Ruimtelijke Ordening en Wijkvernieuwing - West, Oude Wijken West
Jahir Scoop

Jahir Scoop

Raadslid

Zorg en welzijn | Gezondheid | Ouderen | Diversiteit en inclusie | Toegankelijkheid - Oost, Oude Wijken Oost, Kostverloren
Fettie Mollema

Fettie Mollema

Woordvoerder

Accomodatiebeleid (buurt- en dorpshuizen, MFC's)