Fractie

Joren van Veen

Joren van Veen

Fractievoorzitter

Financiën | Veiligheid | Klimaat/Duurzaamheid en energietransitie | ICT | Zuid
Els van der Weele

Els van der Weele

Raadslid

Algemeen bestuurlijke zaken | Jeugdzorg, vrouwenopvang | Emancipatie, diversiteit | Haren + Oosterpark
Rozemarijn Gierkink

Rozemarijn Gierkink

Raadslid

Onderwijs | Cultuur | Zorg | Lokale democratie/democratische vernieuwing | Binnenstad
Rita Pestman

Rita Pestman

Raadslid

Leefbaarheid/Dorpenbeleid - Groen, beheer en afval | Landbouw, natuur, en dierenwelzijn | Verkeer en mobiliteit | Gaswinning | Ten Boer, Meerstad en MEERdorpen
Irene Huitema

Irene Huitema

Raadslid

Werk, inkomen, armoede en arbeidsmarktbeleid | Inburgering en Asiel | Schuldhulpverlening | Sport | Evenementen | West
Rico Tjepkema

Rico Tjepkema

Raadslid

Economische zaken | Wonen | Ruimtelijke Ordening en Wijkvernieuwing | Oude wijken
Jahir Scoop

Jahir Scoop

Woordvoerder