Fractie

Julian Bushoff

Julian Bushoff

Fractievoorzitter

Wonen, Wijken en Ruimtelijke Ordening | Asiel, Gaswinning en Veiligheid | Algemeen bestuurlijke zaken, Inkoop en Aanbesteding
Rozemarijn Gierkink

Rozemarijn Gierkink

Raadslid

Onderwijs | Cultuur | WMO en Welzijn | Lokale democratie en Democratische vernieuwing
Joren van Veen

Joren van Veen

Raadslid

Financiƫn en Grondzaken | Veiligheid (algemeen) | Klimaat en Duurzaamheid
Els van der Weele

Els van der Weele

Raadslid

Armoede preventie en Inkomen | Jeugdzorg en Vrouwenopvang | Emancipatie en Diversiteit | Veiligheid (vrouwen)
Rita Pestman

Rita Pestman

Raadslid

Leefbaarheid en Dorpenbeleid | Groenbeheer en Afval | Landbouw, Natuur en Dierenwelzijn | Economische zaken | Verkeer en Mobiliteit
Irene Huitema

Irene Huitema

Raadslid

Werk en participatie | Schuldhulpverlening | Inburgering | Sport | Evenementen
Rico Tjepkema

Rico Tjepkema

Woordvoerder

Werk, Participatie en Arbeidsmarktbeleid | Economische zaken