PvdA wil lagere huren voor dure woningen afdwingen

8 januari 2020

Groningen moet een landelijke pilot krijgen om de uit de pan gerezen huurprijzen omlaag te brengen. Hiervoor zou in onze stad de zogenaamde geliberaliseerde huurgrens flink omhoog gaan, waardoor voor meer woningen een lagere huurprijs afdwingbaar wordt. ‘De overheid dient in te grijpen voor een eerlijke woningmarkt’, stelt PvdA-raadslid Maarten van der Laan.

Verder wil de PvdA de door het gemeentebestuur onderzochte woonplicht invoeren, waardoor ook starters weer een eerlijke kans krijgen om een woning te kopen en goed wonen weer voor iedereen betaalbaar wordt. Ook willen we een Steunpunt Huren oprichten om huurders die in de knel zitten te beschermen.

Overheid moet ingrijpen
Of het nu gaat om koop of huur: het wordt in Stad steeds moeilijker om een betaalbaar huis te vinden. Daarom wordt er flink gebouwd: de afgelopen twee jaar 2000 woningen. En ook de komende jaren komt er veel nieuwbouw bij. Het afgelopen jaar zagen we ook dat sommige woningen per opbod worden verhuurd, waardoor alleen de dikste portemonnees nog kans maken. Dat is doorgeslagen marktwerking en heeft niks meer te maken met volkshuisvesting.

‘Bijbouwen alleen is dus niet genoeg’, zo zegt Van der Laan. ‘De overheid moet ingrijpen in de huurmarkt en zorgen voor een eerlijke verdeling van de schaarse betaalbare woningen. Dus voor een eerlijke woningmarkt voor iedereen.’

De gemeente heeft al een begin gemaakt door de introductie van de verhuurdersvergunning, een initiatief van de PvdA waarmee louche verhuurders nu hard aangepakt worden. Maar de PvdA wil meer maatregelen om de wooncrisis het hoofd te bieden, zoals het optrekken van liberaliseringsgrens.

Rijk moet meewerken
Nu vallen woningen met een huur tot 720 onder het puntensysteem van de huurcommissie, waarmee de hoogte van de huren wordt gereguleerd. Huren boven dat bedrag zijn vrij. Verhuurders mogen dan zelf weten wat zij vragen, wat dikwijls tot hoge prijzen voor kleine woningen leidt.

‘Wij willen dat voortaan woningen tot 1500 euro ook onder dit huurpuntensysteem vallen’, zegt Maarten van der Laan. ‘Daarmee worden veel woningen goedkoper en dus voor veel Groningers met middeninkomens weer betaalbaar. De gemeente kan dit nu helaas niet afdwingen. Daarom vragen wij het gemeentebestuur om aan te kloppen bij de minister van BZK om een pilot met een verhoogde geliberaliseerde huurprijs in Groningen.’

Zeker zijn van betaalbaar wonen
De PvdA vindt dat iedereen zeker moet zijn van een fijne, betaalbare woning in een groene, schone en veilige wijk. Met goede voorzieningen dichtbij huis, zoals een school en een speeltuin voor je kinderen. En ontmoetingsplekken voor ouderen en mensen die eenzaam zijn.