Diversiteit en inclusiviteit
Verkiezingsprogramma

Diversiteit en inclusiviteit

Groningen barst van de diversiteit in mensen en ideeën. Dat maakt ons sterk. Het is belangrijk dat elke inwoner van onze gemeente zichzelf kan zijn. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om zichzelf te ontdekken en ontplooien.

Verschillende mensen met verschillende inzichten dragen bij aan een sterke en verbonden samenleving. De indrukwekkende wereldwijde Black Lives Matter-protesten, overal op de wereld vorig jaar, werden ook in ons Groningen gevoeld. Ze vroegen aandacht voor de rol die discriminerende structuren in onze samenleving spelen. Daarom strijden we tegen racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting. Zowel bewuste als onbewuste discriminatie op leeftijd, geslacht, afkomst, religie, levensovertuiging, handicap en seksuele geaardheid zijn voor ons onacceptabel. Daarom spraken we ons daar de afgelopen periode al hard over uit. Daar gaan we mee door. Ook zijn we ons bewust van discriminatie op de woningmarkt en bestrijden we die actief. Samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen streven we naar diversiteit en strijden we tegen arbeidsmarktdiscriminatie.

Wat willen wij voor Groningen?

Hieronder vind je een greep van onze keuzes, maar dit is natuurlijk niet het enige. Nog verder geïnteresseerd? Lees verder in ons verkiezingsprogramma.

Onze keuzes:

Veiligheid op straat

Iedereen op straat dient zich veilig te voelen. Zeker voor vrouwen, of leden van de LGBTQI+-gemeenschap is dat nu niet altijd het geval. Zij worden nageroepen of ernstig lastiggevallen. De gemeente en politie moeten zich inzetten om straatintimidatie in Groningen te voorkomen. De gemeente komt in samenwerking met (maatschappelijke) partners met een ambitieus actieplan om sexuele- en straatintimidatie uit te bannen in de gemeente Groningen.

Discriminatie

 • We willen een keurmerk tegen discriminatie. Daarmee komt er een laagdrempelig online meldpunt waar discriminerende uitgaansgelegenheden en verenigingen aangemeld kunnen worden.  burgemeester en politie kunnen zodoende overtreders aanpakken. Wie discrimineert, kan zijn exploitatievergunning verliezen.
 • Woningbemiddelingsbureaus die geen serieus antidiscriminatiebeleid hebben, krijgen geen
  verhuurdersvergunning als het aan de PvdA ligt.
 • Discriminatie op de woningmarkt is onacceptabel en moet ook een reden zijn om een
  verhuurdersvergunning in te trekken. Wij willen buitenlandse inwoners – zoals studenten –
  helpen om discriminatie uit te bannen.
 • Bureaus voor de externe inhuur van personeel die geen serieus antidiscriminatiebeleid
  voeren, worden door de gemeente niet meer ingehuurd.
 • Samen met het bedrijfsleven streven we naar diversiteit en strijden we tegen
  arbeidsmarktdiscriminatie.

Transitieverlof

Transpersonen die bij de gemeente werken, krijgen recht op transitieverlof, bijvoorbeeld voor medisch onderzoek. Met sociale partners stimuleren we het recht hierop bij andere werkgevers.

Toegankelijke informatie voor iedereen

Wij willen op de website van de gemeente en bij de gemeentelijke loketten voor iedereen toegankelijke informatie. Dit betekent helder en eenvoudig taalgebruik, toegankelijk voor blinden, slechtzienden en doven. Mensen moeten voor hen bestemde informatie snel kunnen vinden. Informatie wordt niet beschreven vanuit wet- en regelgeving, maar vanuit de behoeften van mensen.

Toegankelijkheid publieke gebouwen

Wij willen dat mensen met een fysieke functiebeperking zelfstandig alle publieke gebouwen kunnen bezoeken. We willen voorkomen dat mensen deze gebouwen niet met hun eigen vervoersvoorziening kunnen bezoeken. Wij willen dat de gemeente, samen met mensen met een functiebeperking, de eigen gebouwen in de komende vier jaar controleert en,waar nodig, toegankelijker maakt en dat er een check op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid komt bij nieuwe gebouwen. Bij nieuwe openbare gebouwen wordt in een zeer vroeg stadium samen met ervaringsdeskundigen gekeken naar de bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?