Sport en Cultuur
Verkiezingsprogramma

Sport en Cultuur

Groningen bruist van de energie en creativiteit en heeft een geweldig sportklimaat. We zijn trots op iconen zoals het Groninger museum, het Forum, Eurosonic, Noorderzon, de FC, Donar en al die amateurkunstenaars, amateursporters en vrijwilligers bij verenigingen. Voor de PvdA is dat het waard om in te investeren.

Een gezonde stad is ook een sportieve stad met schone lucht voor alle inwoners. Daarom wil de PvdA investeren in sportvoorzieningen, zodat iedereen kan bewegen en sporten. Speciale aandacht hebben we daarbij voor mensen met weinig geld. Dankzij het kindpakket en het jeugd- en volwassenfonds sport en cultuur kunnen zij ook naar de sportclub en deelnemen aan cultuur. Dat vinden wij heel belangrijk. Daarom zetten we ook in op cultuur in de wijken en dorpen. Investeren we in buurt- en dorpshuizen en culturele voorzieningen voor iedereen. De Groningse cultuursector is het waard om in te investeren. Maar achter de rijkdom van de Groningse cultuursector schuilt vaak de armoede van de maker, daarom wil de PvdA een eerlijke beloning voor de makers van kunst en cultuur. De PvdA geeft ruimte aan festivals en wil met een nieuw muziekcentrum Groningen de cultuurhoofdstad van het Noorden houden.

Wat willen wij voor Groningen?

Hieronder vind je een greep van onze keuzes, maar dit is natuurlijk niet het enige. Nog verder geïnteresseerd? Lees verder in ons verkiezingsprogramma.

Onze keuzes:

Volwassenfonds sport en cultuur

Volwassenen die willen sporten, moeten net als jongeren financieel gesteund worden als dat nodig is. In navolging van het Jeugdfonds Sport en Cultuur wil de PvdA daarom een fonds voor volwassenen dat hieraan bijdraagt.

Eerlijke beloning

Achter de rijkdom van onze kunst en cultuur schuilt helaas te vaak de armoede van de makers. Wij willen dat de makers van kunst en cultuur een eerlijke beloning voor hun werk krijgen. De fair practice code – een eerlijke beloning – is dan ook belangrijk bij subsidieverlening.

Buitensport

De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt voor sport. De PvdA wil samen met bewoners kijken hoe de beweegtuinen in de wijken uitgebreid kunnen worden. Zo kunnen wijkbewoners elkaar ontmoeten tijdens het sporten en is het mogelijk om dicht bij huis actief te zijn.

Investeren in sport en cultuur

Groningen bruist van de energie en creativiteit. Dat willen we graag zo houden én daar willen we in investeren. Wij hebben ambitieuze plannen om de Groninger cultuur, sportwereld en het studentenleven ook de komende jaren positieve impulsen te geven.

Deel dit