Werk
Verkiezingsprogramma

Werk

Werk en een inkomen zorgt voor bestaanszekerheid, maar werk is zoveel meer dan dat. Het zorgt ervoor dat je meedoet, geeft een gevoel van zelfstandigheid en biedt kansen jezelf te ontwikkelen.

De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op passend werk. Met zekerheid en een fatsoenlijk salaris, zodat je vooruit kan komen in het leven. Daar staat de PvdA voor. Daarom willen wij meer mensen aan het werk helpen, bijvoorbeeld met een basisbaan. Dat is goed en nuttig werk zoals klassenassistent op school of conciërge in de buurt. Goed voor mensen en goed voor Groningen. Ook gaat de PvdA voor een hoger minimumloon dat verhoogd wordt naar 14 euro en geven we zelf als gemeente daarin het goede voorbeeld. Bovendien komen schoonmakers weer in dienst van de gemeente met meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Kortom wij willen jong en oud perspectief bieden op goed en eerlijk werk.

Wat willen wij voor Groningen?

Hieronder vind je een greep van onze keuzes, maar dit is natuurlijk niet het enige. Nog verder geïnteresseerd? Lees verder in ons verkiezingsprogramma.

Onze keuzes:

Basisbanen

Het experiment met de basisbanen is een succes en daar zijn we trots op. Wij willen verder gaan met de basisbanen. We hebben daar nu tientallen van. Dit willen we uitbreiden naar vijfhonderd basisbanen in de gehele arbeidsregio Groningen. We willen hiervoor extra middelen uittrekken en opteren ook bij het Rijk voor financiering.

Minimumloon

We gaan voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. We willen dat de gemeente op alle fronten hieraan bijdraagt. We willen daarom dat de gemeente haar uiterste best doet om van die 14 euro binnen haar eigen organisatie en opdrachten de standaard te maken.

Schoonmakers in gemeentelijke dienst

De afgelopen periode hebben we gedaan wat we hebben beloofd door ervoor te zorgen dat schoonmakers in vaste dienst zijn gekomen bij de gemeente.

Meer mensen naar passend werk begeleiden

Voor de PvdA telt elke bijdrage die mensen kunnen leveren aan ons Groningen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen en zich te ontwikkelen. De overheid dient zich er hard voor te  maken dat iedereen mee kan komen en dat er passende banen zijn.

De PvdA wil een Scholingsfonds oprichten. Daarmee willen we mensen met een opleiding waarvoor weinig werk beschikbaar is, de kans bieden via stages en bijscholing aan een passende baan te komen.

Deel dit