Wonen
Verkiezingsprogramma

Wonen

Een dak boven je hoofd staat aan de basis van je bestaan. Iedereen heeft een huis nodig om in te wonen, niemand 560 om mee te speculeren. De PvdA legt de doorgeschoten woningmarkt aan banden en gaat vol voor volkshuisvesting.

Een eigen thuis. Een dak boven je hoofd. Het is iets dat aan de basis staat van je bestaan. Of je nu in een van de wijken van onze bruisende stad woont of in een van de rustige dorpen. Je huis is een plek waar je je letterlijk zo thuis voelt als nergens anders. Groningen is een prachtige gemeente die veel mensen hun thuis noemen. Maar dit recht staat onder druk. De woningmarkt is de afgelopen jaren steeds meer scheefgegroeid. Die markt heeft laten zien niet voor onze inwoners te werken, maar voor beleggers. De PvdA pakt daarom beleggers aan aanpakken en zet vol in op goede volkshuisvesting. Daar gaan we mee door. We willen dat de gemeente publieke regie pakt. Of je nu student bent of stadjer, jong of oud. Iedereen moet zeker kunnen zijn van een fijne, betaalbare, duurzame woning op de plek waar je hart ligt.

Wat willen wij voor Groningen?

Hieronder vind je een greep van onze keuzes, maar dit is natuurlijk niet het enige. Nog verder geïnteresseerd? Lees verder in ons verkiezingsprogramma.

Onze keuzes:

Nieuwe woningen

De PvdA wil dat er zesduizend nieuwe woningen bijkomen tussen 2022 en 2026. Met corporaties maken we afspraken over het bouwen van sociale huurwoningen. In nieuwbouwprojecten en nieuwe wijken voeren we een woonbeleid dat gericht is op de groepen die het nu zichtbaar moeilijk hebben: sociale huur, middenhuur, betaalbare koop en jongerenhuisvesting. Juridisch timmeren we dicht dat die betaalbare koopwoningen inderdaad betaalbaar blijven.

Opkoopbescherming

De Oude Wijken van Groningen zoals de Oosterparkwijk, Korrewegwijk/Indische buurt, De Hoogte, Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt, Schildersbuurt en Kostverloren zijn prachtige buurten, maar dreigen snel te veranderen. Beleggers kopen massaal huizen op om deze vervolgens voor de hoofdprijs te verhuren. Wij willen dit stoppen met een opkoopverbod voor beleggers en een zelfbewoningsplicht. Daarmee worden huizen weer waarvoor ze bedoeld zijn: om zelf in te wonen. De oude wijken willen we zo bereikbaar houden voor de gewone Stadjer. Daarvoor is ook een goede balans tussen studenten en andere Stadjers van belang. De vele studenten, woonachtig in deze wijken, zorgen voor het unieke karakter dat Groningen kenmerkt. Toch zien we dat de leefkwaliteit voor andere buurtbewoners onder druk komt te staan. Dit willen we herstellen.

We zetten daarvoor extra in op de aanpak van woonoverlast en streven naar een gezonde mix tussen Stadjers en studenten. Ook willen we laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken en buurten zoals een Michi-Noeki en Bij Van Houten in de Oosterparkwijk. We investeren in meer groen en beweegplekken in de openbare ruimte. Zodat iedereen in een mooie omgeving kan wonen en buiten kan bewegen. In de Korrewegwijk/Indische buurt, de Hoogte en de Oosterparkwijk investeren we de komende jaren extra in kansen voor kinderen met buitenschoolse activiteiten en huiswerkbegeleiding. En we pakken armoede en schulden aan, onder andere met het project Schuldenvrij de Hoogte. Wijkvernieuwing gaat hierbij niet alleen over nieuwe en betere woningen, maar ook over een structurele aanpak van armoede, investeren in gezondheid en de kansen van kinderen in de wijken.

Groene en veilige wijken

In Groningen letten we op elkaar. Elke inwoner van onze gemeente heeft het recht om op te groeien en te leven in veilige wijken of dorpen. We willen ervoor zorgen dat iedereen in een prettige leefomgeving
woont. Het gevoel van veiligheid is daarbij belangrijk. Pas als je je veilig voelt, voel je je ook daadwerkelijk vrij om te gaan en staan waar je wilt. Maar dat veiligheidsgevoel staat onder druk. Overlast van medebuurtbewoners en criminaliteit zijn in sommige wijken aan de orde van de dag. Vrouwen en leden van de LGBTQI+-gemeenschap worden nog veel te vaak nagefloten of uitgescholden op straat. Dat willen
we veranderen. Daarom vroegen we de afgelopen periode al aandacht voor een veiliger nachtleven. Daar gaan we mee door. Door in te zetten op preventie van criminaliteit en overlast, willen we ervoor
zorgen dat elke Groninger zich gerust en thuis voelt in z’n buurt, dorp en stad.

Duurzaamheidsbedrijf

De uitdagingen waar we voor staan op het gebied van het verduurzamen van onze woningvoorraad, vragen om publieke regie. Om daar echt vaart achter te zetten richten we een Publiek Duurzaamheidsbedrijf op.

Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf wordt eigenaar van de duurzame energieprojecten waar de gemeente een aandeel in neemt, het zal verduurzaming van private woningen faciliteren en de projecten in de warmtetransitie financieren. De gemeente staat ook garant voor deze organisatie.

Lagere huren

We knokken voor studenten die worden uitgebuit door huisjesmelkers. Studenten betalen veel te veel voor een paar vierkante meter in vaak slecht onderhouden huizen. De PvdA heeft de afgelopen jaren laten zien niet bang te zijn om voorop te lopen in het aanpakken van die misstanden. Op ons initiatief werd de verhuurdersvergunning ingevoerd, waarmee het mogelijk is om huisjesmelkers aan te pakken. We willen doorgaan met deze verhuurdersvergunning. Om een nog sterkere basis te krijgen, willen we dat de gemeente bij het Rijk lobbyt om te zorgen voor landelijke regelgeving.

We willen de verhuurdersvergunning onder andere inzetten om verhuurders aan te pakken die stelselmatig te hoge huren vragen. Als verhuurders meerdere keren door de huurcommissie worden teruggefloten, is er sprake van slecht verhuurdergedrag en dient de gemeente te handhaven.

Voor het einde van 2022 willen we ook dat er een Groninger Pandbrigade is – een speciaal team van twintig handhavers die snel de grootste misstanden aanpakken. Ze gaan als inspectie te werk in het opsporingswerk dat ze doen. Deze Pandbrigade wordt toegevoegd aan de huidige handhavingscapaciteit. Zij handhaven de verhuurdersvergunning, het opkoopverbod, bekijken het online Meldpunt Achterstallig Onderhoud, werken samen met het Steunpunt Huren en beschermen ons gebouwd erfgoed.

Deel dit