Alle mensen

Julian Bushoff

Julian Bushoff

Fractievoorzitter

Voortgezet Onderwijs, Werk en Inkomen, Gaswinning, Cultuur
Rik van Niejenhuis

Rik van Niejenhuis

Vice-fractievoorzitter, voorzitter commissie Financiën en Veiligheid

Verkeer en Duurzame Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Wijk- en dorpsvernieuwing, Herinrichting binnenstad, Herinrichting Stationsgebied
Jan Pieter Loopstra

Jan Pieter Loopstra

Raadslid

Beheer Openbare Ruimte, Werk, Economie, Sport
Els van der Weele

Els van der Weele

Raadslid, audit committee-lid

Financiën, Wmo, Integratie & Emancipatie
Maarten van der Laan

Maarten van der Laan

Raadslid

Wonen, Jongerenhuisvesting, Veiligheid
Krista Boogaard

Krista Boogaard

Raadslid

Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Jeugdbeleid, Kinderopvang, Basisonderwijs
Joke de Jonge

Joke de Jonge

Fractievolger

Werk & Inkomen
Roeland van der Schaaf

Roeland van der Schaaf

Wethouder

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering stadhuis
Carine Bloemhoff

Carine Bloemhoff

Wethouder

Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accommodatiebeleid
Jasper Eijsink

Jasper Eijsink

Voorzitter

Astrid Kempinga-Van Tongeren

Astrid Kempinga-Van Tongeren

Secretaris

Mohn Baldew

Mohn Baldew

Penningmeester

Anje Toxopeus

Anje Toxopeus

Vice-voorzitter

Bert Oost

Bert Oost

Bestuurslid

Constantijn de Lange

Constantijn de Lange

Bestuurslid

Haije Wind

Haije Wind

Bestuurslid

Hanneke Gibcus

Hanneke Gibcus

Bestuurslid

Jahir Scoop

Jahir Scoop

Bestuurslid

Reimer Vonk

Reimer Vonk

Bestuurslid

Aad Naafs

Aad Naafs

Bestuurslid