Alle mensen

Carine Bloemhoff

Carine Bloemhoff

Lijsttrekker

Julian Bushoff

Julian Bushoff

Kandidaat 2

Rik van Niejenhuis

Rik van Niejenhuis

Kandidaat 3

Rozemarijn Gierkink

Rozemarijn Gierkink

Kandidaat 4

Joren van Veen

Joren van Veen

Kandidaat 5

Els van der Weele

Els van der Weele

Kandidaat 6

Rita Pestman

Rita Pestman

Kandidaat 7

Irene Huitema

Irene Huitema

Kandidaat 8

Rico Tjepkema

Rico Tjepkema

Kandidaat 9

Jahir Scoop

Jahir Scoop

Kandidaat 10

Fettie Mollema

Fettie Mollema

Kandidaat 11

Cees van der Gaag

Cees van der Gaag

Kandidaat 12

Brenda Harsveld

Brenda Harsveld

Kandidaat 13

Marloes Meurs

Marloes Meurs

Kandidaat 14

Boudewijn Gibcus

Boudewijn Gibcus

Kandidaat 15

Jan Waijer

Jan Waijer

Kandidaat 16

Sietce Wierda

Sietce Wierda

Kandidaat 17

Sebastian Bouma

Sebastian Bouma

Kandidaat 18

Diana Löhr

Diana Löhr

Kandidaat 19

Pieter Drenthen

Pieter Drenthen

Kandidaat 20

Marianne Roos – de Boer

Marianne Roos – de Boer

Kandidaat 21

Diederik van der Meide

Diederik van der Meide

Kandidaat 22

Marianne Meester

Marianne Meester

Kandidaat 23

Michel Vols

Michel Vols

Kandidaat 24

Aad Naafs

Aad Naafs

Kandaat 25

Astrid Kempinga

Astrid Kempinga

Kandidaat 26

Richard Misran

Richard Misran

Kandidaat 27

Anje Toxopeus

Anje Toxopeus

Kandidaat 28

Frank de Vries

Frank de Vries

Kandidaat 29

Theo Sieling

Theo Sieling

Kandidaat 30

Sjak Rijploeg

Sjak Rijploeg

Kandidaat 31

Marinus Jongman

Marinus Jongman

Kandidaat 32

Tjeerd van Dekken

Tjeerd van Dekken

Kandidaat 33

Henk Nijboer

Henk Nijboer

Kandidaat 34

Marjo van Dijken

Marjo van Dijken

Kandidaat 35

Jan Pieter Loopstra

Jan Pieter Loopstra

Kandidaat 36

Roeland van der Schaaf

Roeland van der Schaaf

Kandidaat 37

Julian Bushoff

Julian Bushoff

Fractievoorzitter

Financiën, Gaswinning, Sociale Zaken (Werk & Inkomen), Algemeen Bestuurlijke Zaken, Veiligheid, Wonen, Internationale Betrekkingen, P&O
Rik van Niejenhuis

Rik van Niejenhuis

Vice-fractievoorzitter, voorzitter commissie Financiën en Veiligheid

Verkeer en Vervoer, Binnenstadscoördinatie, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing
Jan Pieter Loopstra

Jan Pieter Loopstra

Raadslid

Beheer (en parkeren), Sport, Economische Zaken, Werk en Inkomen
Els van der Weele

Els van der Weele

Raadslid, audit committee-lid

Jeugdzorg, Zorg en Welzijn (Wmo), Integratie en Emancipatie
Krista Boogaard

Krista Boogaard

Raadslid

Kinderopvang, Onderwijs, Buurthuizen en Speeltuinverenigingen, Duurzaamheid, Landbouw en Dierenwelzijn
Diederik van der Meide

Diederik van der Meide

Raadslid

Cultuur, Sociaal Culturele Zaken, Zorg
Roeland van der Schaaf

Roeland van der Schaaf

Wethouder

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering stadhuis
Carine Bloemhoff

Carine Bloemhoff

Wethouder

Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accommodatiebeleid
Haije Wind

Haije Wind

Voorzitter

Sietce Wierda

Sietce Wierda

Secretaris

Lise Deijs

Lise Deijs

Penningmeester

Rico Tjepkema

Rico Tjepkema

Vicevoorzitter

Aad Naafs

Aad Naafs

Bestuurslid

Hanneke Gibcus

Hanneke Gibcus

Bestuurslid

Reimer Vonk

Reimer Vonk

Bestuurslid

Willem de Vries

Willem de Vries

Bestuurslid