Alle mensen

Julian Bushoff

Julian Bushoff

Fractievoorzitter

Financiën, Gaswinning, Sociale Zaken (Werk & Inkomen), Algemeen Bestuurlijke Zaken, Internationale Betrekkingen, P&O, Cultuur
Rik van Niejenhuis

Rik van Niejenhuis

Vice-fractievoorzitter, voorzitter commissie Financiën en Veiligheid

Verkeer en Vervoer, Binnenstadscoördinatie, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing
Jan Pieter Loopstra

Jan Pieter Loopstra

Raadslid

Beheer (en parkeren), Sport, Economische Zaken, Werk en Inkomen
Els van der Weele

Els van der Weele

Raadslid, audit committee-lid

Jeugdzorg, Zorg en Welzijn (Wmo), Integratie en Emancipatie
Maarten van der Laan

Maarten van der Laan

Raadslid

Veiligheid, Wonen (Jongerenhuisvesting en Volkshuisvesting), Monumenten, Grondzaken, Bestemmingsplannen
Krista Boogaard

Krista Boogaard

Raadslid

Kinderopvang, Onderwijs, Buurthuizen en Speeltuinverenigingen, Duurzaamheid, Landbouw en Dierenwelzijn
Diederik van der Meide

Diederik van der Meide

Fractievolger

Cultuur, Sociaal Culturele Zaken
Roeland van der Schaaf

Roeland van der Schaaf

Wethouder

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering stadhuis
Carine Bloemhoff

Carine Bloemhoff

Wethouder

Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accommodatiebeleid
Haije Wind

Haije Wind

Voorzitter

Marloes Meurs

Marloes Meurs

Secretaris

Marloes Meurs

Marloes Meurs

Penningmeester (ad interim)

Rico Tjepkema

Rico Tjepkema

Vicevoorzitter

Aad Naafs

Aad Naafs

Bestuurslid

Hanneke Gibcus

Hanneke Gibcus

Bestuurslid

Jahir Scoop

Jahir Scoop

Bestuurslid

Reimer Vonk

Reimer Vonk

Bestuurslid

Rolf de Goeij

Rolf de Goeij

Bestuurslid

Social Challenge
Willem de Vries

Willem de Vries

Bestuurslid