ALV afdeling Groningen

12 december 2019, om 20:00, Ons Pand | Ons Pand

Op donderdag 12 december is om 20:00 uur de algemene ledenvergadering in Ons Pand, Haddingestraat 10, Groningen.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Notulen vorige ALV (klik hier om deze notulen te downloaden)

5. Actuele politiek

6. Toelichting op het werkplan (klik hier om het werkplan te downloaden)

7. Toelichting op het proces rondom de begroting

8. Herbenoemen bestuursleden (herkiesbaar in dezelfde functie zijn: Haije Wind, Hanneke Gibcus en Mohn Baldew)

9. Rondvraag