14 februari 2018

Aan de slag met verbeterpunten mooie wijk

Over één ding waren de bewoners van Hoornse Meer het gisteravond eens: zij wonen in een prachtige wijk! Een schoolvoorbeeld van sociaaldemocratische woningbouw, in gang gezet door onze voormalige wethouder Ypke Gietema. Met een mix van sociale huur, zelfs aan het meer, en duurdere woningen. Maar ook in deze mooie buurt zijn er zorgen.

 

Tijdens het Gesprek van Hoornse Meer noemden bewoners onder meer de volgende zaken:
• problemen met een opnieuw aangelegd fietspad langs de Hoornse Dijk;
• wat ouderen nodig hebben om echt langer zelfstandig te kunnen blijven wonen;
• geluidsoverlast snelwegen;
• sport- en bewegen rond Hoornse Meer;
• zwerfvuil en grof vuil;
• aardbevingsschade.

Prima punten! Wij danken alle aanwezigen voor hun inbreng en gaan er mee aan de slag!