28 maart 2018

Alle stemlokalen toegankelijk voor iedereen!

Erwin Krol

Kunnen alle stemlokalen toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een handicap? Die vraag stelden PvdA, D66 en CDA vandaag aan het college in Groningen. Als we namelijk willen dat iedereen mee kan doen in de stad, dan moet toegankelijkheid de norm zijn. In de binnenstad, in het openbaar vervoer, op sportlocaties, en dus ook bij de stemlokalen.

‘Stemmen is een democratisch recht. Het past niet dat mensen met een beperking niet zelf de gang naar het stemlokaal kunnen maken’, aldus Erwin Krol (PvdA). Afgelopen week hebben zowel het ministerie van VWS als BZK, in navolging van het VN verdrag van de rechten van personen met een handicap, gesteld dat vanaf 1 januari 2019 alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn. Ook gaat onderzocht worden of en hoe mensen met een verstandelijke beperking ondersteund kunnen worden. Dit zou betekenen dat in ieder geval voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019 alle stembureaus toegankelijk zouden moeten zijn.

‘Het is eigenlijk gek: mensen met een fysieke beperking mogen wel iemand meenemen, maar mensen met een een verstandelijke beperking die graag willen stemmen, maar het toch moeilijk vinden, mogen dat niet’, zegt Wieke Paulusma (D66). De fracties van de PvdA, het CDA en D66 zien een kans voor Groningen. Daarom hebben ze vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college, met de vraag of Groningen een pilotgemeente kan zijn voor de toegankelijkheidsambities bij het stemmen. ‘Het zou mooi zijn als we inwoners in Groningen 21 november 2018 al het recht op toegankelijkheid kunnen bieden bij het stemmen’, besluit René Bolle (CDA).