25 april 2019

Bijstandsgerechtigden en studenten kunnen elkaar helpen

In Leiden mogen mensen met een uitkering een kamer verhuren en de huuropbrengst houden. De PvdA ziet zo’n experiment in Groningen ook wel zitten. ‘Het mes snijdt aan twee kanten’, vat fractievoorzitter Julian Bushoff samen. ‘Een mooie aanvulling op de krappe uitkering én meer studentenkamers voor de krappe woningmarkt.’

Groningen is in trek bij studenten. Logisch want Groningen is een geweldige stad. Het zorgt er echter wel voor dat jongeren de groots mogelijke moeite hebben met het vinden van een kamer. Hoewel er veel wordt bijgebouwd kent Groningen nog steeds een een krappe woningmarkt voor onder andere studenten. Daarnaast heeft Groningen zo’n 9000 bijstandsgerechtigden. Wat deze 2 groepen bindt? Zij kunnen elkaar mogelijk een dienst bewijzen.

Experiment Leiden
In Leiden is een experimentele periode geïntroduceerd. Gedurende 1 jaar mag iedereen met een uitkering een kamer verhuren. De opbrengst mag maximaal 235 euro per maand zijn. Hiervan geldt 65 euro als vergoeding voor gas, water en licht. De resterende 170 euro mag onbelast als extra inkomen worden genoten, dus zonder dat het van invloed is op de hoogte van de uitkering.

Vragen aan het college van B&W
PvdA-raadslid Julian Bushoff ziet kansen voor Groningen: ‘Met een dergelijk experiment snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds worden er meer kamers toegevoegd aan de woningvoorraad, waardoor de krapte voor studenten op de woningmarkt afneemt. Anderzijds kunnen mensen met een bijstandsuitkering, wat geen vetpot is, een zakcentje bijverdienen.’

Bij monde van Bushoff en collega-raadslid Maarten van der Laan wil de PvdA van het college van burgermeester en wethouders weten of zij zo’n experiment ook zien zitten en of het mogelijk is dit ook in Groningen te introduceren.