11 maart 2019

Discussiebijeenkomst: Arbeidsmarkt en Onderwijs: Mismatch of aansluiting?

De afdeling Groningen van de PvdA organiseert op donderdag 14 maart a.s. een discussiebijeenkomst over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Vorig jaar meldden VNO-NCW en MKB-Nederland dat het kabinet meer werk moet maken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. ‘Nog steeds maken studenten studiekeuzes waar de arbeidsmarkt niet op zit te wachten’, aldus de ondernemingsorganisaties. Maar zijn de ondernemers dan wel duidelijk in wat zij van het onderwijs verwachten en is dat redelijk? Een voortdurende thematiek die actueel blijft, ook in onze regio, en waarover de PvdA afdeling Groningen op 14 maart a.s. een discussiebijeenkomst organiseert.

Iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd in dit thema, nodigen we van harte uit. We hebben een viertal sprekers gevraagd om ieder vanuit de eigen optiek en achtergrond in drie minuten tijd te vertellen waarom zij het thema belangrijk vinden (of niet!) en stellingen te ‘betrekken’ en/of dilemma’s aan te geven. Zij zijn actief binnen de regio Groningen, werk, onderwijs en wetenschap.

Nina Beswerda
Directeur Faktoo, bestuurslid VNO/NCW Groningen
Faktoo werkt aan het maximaliseren van succes van organisaties. Dat gebeurt in een combinatie van kennis en kunde op verschillende terreinen waarbij kwaliteiten van organisatie en medewerkers centraal staan. In het bestuurslidmaatschap van VNO/NCW staan voor Nina centraal: de arbeidsaansluiting ‘onderkant’ arbeidsmarkt op reguliere arbeidsmarkt en diversiteit in het algemeen. Nina vertegenwoordigt VNO/NCW Noord in de Koepel Economische Agenda waarin gemeente Groningen, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen werken aan een gezamenlijke economische agenda.

John Hofmeijer
Financieel Directeur Century Autogroep
John heeft een jarenlange ervaring in de financiële wereld met name bij de Jong & Laan. Sinds juni 2017 is John Financieel Directeur bij Century Autogroep. In die hoedanig is hij nauw betrokken bij en vanuit Century verantwoordelijk voor het Automotive centrum van Noorderpoort. Het Automotive centrum is gevestigd pal naast de hoofdvestiging van Century in Groningen. Hier vindt directe uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van automotive plaats. Je zou bijna kunnen zeggen dat de bedrijfsvloer van Century een deel van het klaslokaal van Noorderpoort is.

Harm van Lieshout
Lector Human Capital Hanzehogeschool
Het Lectoraat Human Capital richt zich op het verbeteren van de wisselwerking tussen regels en arbeidsmarkt. De missie is “meer flexibiliteit en meer zekerheid via betere spelregels”. Dat thema, en de belangstelling voor onderwijs- en arbeidsmarkt, loopt als een rode draad door de loopbaan van dr. Harm van Lieshout.​

Wim van De Pol
Lid College van Bestuur van ROC Noorderpoort
Wim is een zeer betrokken MBO-bestuurder die het grote belang van het MBO met verve weet uit te dragen. Hij is actief betrokken bij allerlei (nieuwe) vormen van samenwerking met het bedrijfsleven. Dit alles met het doel om tot een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te komen. Net als Nina Beswerda is ook Wim betrokken bij de Koepel Economische Agenda maar dan vanuit het onderwijs.

Bert Middel
Dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest
Als geboren en getogen Stadjer zeer betrokken bij het wel en wee van stad en ommeland zal de discussie in banen leiden en,
vast niet schuwen met prikkelende vragen sprekers en publiek bij de discussie te brengen en te houden.

Locatie: 2Corpus gevestigd in het Top Sportcentrum aan de Laan Corpus den Hoorn 100,
9728 JR Groningen. Routebeschrijving vindt u hier.
Tijd:       20.00 uur.

Het Top Sportcentrum is niet alleen het nieuwe trainingscentrum van FC Groningen maar ook een plek waar de werelden van sport, wetenschap, zorg en ondernemen elkaar ontmoeten, zeg maar aansluiting bij elkaar zoeken. Het is het opvallende groene gebouw bij de toegangspoort van Groningen langs de A7 vanaf Heerenveen.

NB: Aanmelding via bert.oost@pvdagroningen.nl wordt op prijs gesteld.