2 januari 2019

Dit zijn onze nieuwe Raadsleden

Vandaag wordt de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen geïnstalleerd.

Namens de PvdA worden benoemd Carine Bloemhoff, Julian Bushoff, Jan Pieter Loopstra, Els van de Weele, Rik van Niejenhuis en Maarten van der Laan. Zij werken verder aan goed werk, fijn wonen, liefdevolle zorg en gelijke kansen voor iedereen in onze gemeente.