4 februari 2019

Gemeente, kom in actie voor leerlingen Diamant College

Leerlingen van het Diamant College worden één dag in de week naar huis gestuurd. Reden: te weinig leraren. De PvdA vraagt het stadsbestuur om snel in actie te komen en samen met de school een goede oplossing te zoeken. ‘Iedereen moet zeker zijn van goed onderwijs. Zeker deze kwetsbare jongeren’, zegt PvdA-raadslid Julian Bushoff.

RTV Noord meldde onlangs dat het gros van de klassen van deze RENN4-school al bijna drie maanden maar vier dagen les krijgt. Bij een griepgolf bestaat zelfs de kans dat er nog maar drie dagen les gegeven kan worden, aldus de bestuursvoorzitter.

Ouders ontlasten
Het Diamant College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, met veel leerlingen met een beperking en leer- en gedragsproblemen. Juist deze kinderen hebben voldoende aandacht en structuur nodig. Een dag minder les doet hieraan af. Dit gaat bovendien ten koste van het leren, waarvoor deze kinderen juist meer tijd nodig hebben.

Een dag minder school heeft ook gevolgen voor de ouders, die plots de kinderen moeten opvangen en dus een hele dag minder kunnen werken. Dit is een grote belasting, omdat het vaak om kinderen met problematieken gaat. Het uitvallen van school betekent dus een extra zware belasting voor de betrokken gezinnen.

En andere scholen dan?
De PvdA maakt zich zorgen over deze leerlingen en ouders en stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. ‘Wij willen weten wat de gemeente kan doen om dit probleem te tackelen’, aldus Bushoff. ‘Daarnaast willen we in beeld krijgen of ook klassen op andere scholen thuis zitten, of dreigen thuis te zitten, vanwege het lerarentekort. Mocht dit zo zijn, dan zien we ook hier graag snel actie. Want iedereen moet zeker zijn van goed onderwijs.’