Groningen: niet zielig, wel boos!

30 september 2019

Opnieuw dreigt het Rijk Groningen in de steek te laten. We hebben al te maken met aardgasellende, bevolkingskrimp, gezondheidsachterstand en armoede en nu ook met grote tekorten op de Jeugdzorg en Wmo, die vooral hier hard aankomen. Daarom roepen wij voor de begrotingsdebatten Kabinet en Kamer op: neem uw verantwoordelijkheid, juist voor Groningen!

Het is een wonderlijke tegenstelling: bij het Rijk klotsen de miljarden tegen de plinten op, maar de gemeenten moeten zwaar bezuinigen en pijnlijke keuzes maken. Het ‘extra’ geld dat het Kabinet beschikbaar stelt om de tekorten in vooral de Jeugdzorg aan te pakken is bij lange na niet genoeg. Vooral voor Groningse gemeenten niet.

Leefbaarheid onder druk
Want in het Noorden zijn mensen vaker afhankelijk van de overheid. Onder meer doordat hier meer mensen een beroep doen op een inkomensondersteuning en meer mensen afhankelijk zijn van zorg. Jeugdzorg en Wmo wegen dus zwaarder op de begroting van veel Groninger gemeenten, die daardoor de afgelopen jaren alle franje al weg hebben moeten bezuinigen. Moeten zij nog verder snijden, dan komt de leefbaarheid verder en keihard onder druk.

Moeten er zwembaden dicht? Of bibliotheken? En de muziekschool? Kunnen we alle sportvelden wel openhouden en zijn we nog in staat om alle zorg te leveren die mensen nodig hebben? Zeker is dat Groningse gemeenten ergens moeten snijden. Daartoe worden zij door het Rijk gedwongen. Zeker is ook dat Groningers dit gaan voelen.

Volstrekt onnodig
Het ergste van allemaal is nog wel dat het volstrekt onnodig is. Er ís genoeg geld! 14 miljard overschot in 2018, 3,5 miljard dit jaar! Wij vragen ons af of het Rijk eigenlijk wel weet wat hier speelt. Is het onwetendheid? Of gewoon onwelwillendheid? Word wakker, kom hier eens kijken hoeveel gemeenten hier kopje onder dreigen te gaan. Groningen hoort bij Nederland, dus neem ook verantwoordelijkheid voor heel Nederland.

In Groningen zijn we gewend om zelf onze bootjes te doppen, maar het Rijk moet ons daartoe wel in staat stellen. Wij zijn niet zielig, wel boos. Boos omdat het Kabinet weer geen rekening houdt met de Groningse situatie. Zo maakt Rijksbeleid een kloof met de rest van het land. Waanzin, want het kán anders. En het nog niet te laat. De Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over de rijksbegroting. Daarom zeggen wij: Kabinet en kamer, kom met voldoende over de brug voor gemeenten, zodat wij hier zelf de problemen kunnen oplossen.

Julian Bushoff, fractievoorzitter PvdA gemeente Groningen
Gert Engelkens, fractievoorzitter PvdA provincie Groningen