25 mei 2020

Groninger vangnet tijdens en na coronacrisis

De coronacrisis treft veel Groningers. Ook financieel. Hoe erg het precies wordt, weten we nog niet. Maar dat er mensen in de knel komen, weten we wel. 13 mei praatte de raad over werk en inkomen. Wij vroegen het gemeentebestuur om zoveel mogelijk Groningers aan het werk te houden. Om mensen die moeilijk aan de slag komen aan een baan te helpen. En om flexibel door te gaan met armoedebeleid, zodat we ook mensen in corona-armoede zoveel mogelijk kunnen helpen.