21 maart 2018

PvdA kritisch over meer marktwerking in zorg

Carine Bloemhoff

Moeten we in Stad meer zorg aanbesteden of niet? Het college vindt van wel. De PvdA is niet overtuigd. ‘Wij zien meer in langdurige samenwerking met lokale partijen om betere zorg te garanderen’, zegt fractievoorzitter Carine Bloemhoff.

De nieuwe aanbesteding heeft gevolgen voor ruim 3000 Stadjers. Het gaat dan om dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking, om individuele begeleiding van mensen met een beperking en om begeleiding naar vrijwilligerswerk.

Distributiecentrum voor dagbesteding
Zij krijgen, als het aan het college ligt, straks niet meer hulp van hun vertrouwde partij, maar van een Gebiedsondersteunend netwerk (GON). Hiervan komen er vier in de stad. Kan zo’n GON de hulp zelf niet leveren, dan kan zij doorverwijzen naar andere instellingen. Als een soort distributiecentrum voor dagbesteding. De gemeente hoeft zo afspraken te maken met nog maar 4 in plaats van 127 partijen.

Volgens het college leidt dit alles tot minder bureaucratie, lagere kosten en betere zorg. De PvdA denkt hier anders over. ‘Wij vrezen juist meer bureaucratie, doordat GON-hulpverleners meer tijd kwijt zijn met formulieren invullen en facturen versturen en minder bezig zijn met de mensen’, licht Bloemhoff toe.

Kostenbesparing? Moah…
Ook van de kostenbesparing is de PvdA niet overtuigd. ‘Het GON kan uitbesteden aan kleinere partijen, die wel rechtstreeks door de gemeente worden betaald. Als er dan geld overblijft bij een GON, vloeit dit niet terug naar de gemeente en kunnen we al met al juist duurder uit zijn’, aldus de fractievoorzitter.

Aan de andere kant kan een GON juist besluiten om zorg zelf uit te voeren, waardoor waardevolle en kleinschalige buurtinitiatieven buiten de boot vallen. Zoals dagbesteding van het Odensehuis (dementerenden), de Klussenbus (mensen met psychiatrische problematiek) en Stichting Nieuw Nabuurschap (hoogopgeleiden met psychiatrische problematiek).

Comboys en lokalen
Daar komt bij dat de aanbesteding open staat voor zorgaanbieders uit het hele land en dat kan negatief uitpakken. ‘Wij willen geen cowboys uit het Westen, maar werken liever samen met betrouwbare en goede partijen uit de regio’, zegt Bloemhoff. ‘En laten we eerlijk zijn: er zijn allerlei rapporten verschenen waaruit blijkt dat marktwerking in de zorg niet werkt. Alles bij elkaar geloven wij niet dat de plannen leiden tot een verbetering voor onze inwoners.’

Wat wil de PvdA dan wel? ‘Langdurige samenwerking met lokale partijen’, zegt Bloemhoff resoluut. ‘Zodat mensen niet steeds hoeven te switchen, maar continu dagbesteding kunnen krijgen. We willen inspelen op de behoefte door kleinschalige initiatieven dicht bij huis te ondersteunen. Zoals een Odensehuis in ieder stadsdeel. Dat hoeft niet veel te kosten.’

Voorzichtig met mensen
Kostenbesparing is geen doel op zich, aldus de fractievoorzitter. ‘De tijd van bezuinigen is voorbij. En mensen hebben recht op goede zorg. Voor de Bed Bad en Broodvoorziening geven we met gemak 9 ton uit. Dat is prima, want niemand hoort onder de brug te slapen. Maar we zouden graag zien dat met dezelfde omzichtigheid met deze 3000 kwetsbare mensen wordt omgegaan.’