11 april 2018

PvdA wil nieuw steunpunt voor huurders

Een nieuw Huurderssteunpunt moet huurders in Stad beter ondersteunen bij geschillen met hun huisbaas, zo vindt PvdA-raadslid Maarten van der Laan. ‘Wij vragen de gemeente om hierin het voortouw te nemen.’

 

Huurders die in de knel komen verdienen ondersteuning, stelt Van der Laan. ‘Wij ontvangen signalen van Stadjers die er niet uitkomen met hun verhuurder. Zowel huurders van corporatiewoningen als van private woningen. De geschillen kunnen gaan over renovatie, onderhoud, huurverhoging, duurzaamheidsmaatregelen en problemen omtrent vocht en schimmel. Op dit moment hebben zij geen effectief middel om hun recht te halen. Hierdoor blijven ze vaak zitten met onnodige problemen en mogelijk minder woongenot. De PvdA is van mening dat alle inwoners van Groningen een goede woning verdienen.’

Tegenmacht organiseren

Woningbouwcorporaties verlenen huurders inspraak via hun eigen huurdersorganisaties. Nijestee heeft bijvoorbeeld haar eigen participatieraad en huurders van Lefier hebben zich verenigd in de Klanten Advies Raad (KAR). Beide prima platforms voor inspraak op het beleidsniveau en voor gedachtewisseling met de gemeente. Maar daarmee worden nog niet altijd de belangen van individuele huurders behartigd. Zeker niet bij geschillen met private verhuurders.

Verhuurders hebben doorgaans meer kennis en financiële middelen dan huurders en staan dus sterker. Bovendien, verhuurders weten dat er voor jou tien andere huurders in de rij staan om de woning inclusief woninggebreken over te nemen. ‘Het is een ongelijke strijd. Daarom moeten we tegenmacht organiseren, zodat je toch binnen een redelijke termijn je recht kunt halen.’

Samen de schouders eronder!
Van der Laan bepleit de komst van een nieuw en professioneel Huurderssteunpunt, dat nauw samenwerkt met organisaties als de Groninger Studentenbond en de Woonbond. ‘De gemeente zou het voortouw moeten nemen in een voorstel voor financiering, organisatie en de besturing van een dergelijk Steunpunt. Wij roepen de woningbouwcorporaties en de belangenorganisaties van de particuliere huursector vast op om mee te denken en mee te financieren.’