6 juni 2018

Rectificatie

Op 26 mei is er een artikel verschenen in het Dagblad van het Noorden over de ontevredenheid van de raadsleden in Groningen over hun plaats op de lijst. In dat artikel wordt ook ingegaan op de posities van een tweetal kandidaten uit Haren en Ten Boer.  De laatste zin die van mij wordt geciteerd geeft een verkeerde indruk over hoe wij als vereniging met onze partijgenoten omgaan. Het is nooit bedoeld om een waardeoordeel te uiten over Rita Pestman en Lammie Schuiling. Dat is indirect wel gebeurd. Dat doet geen recht aan wat zij tot op heden voor de partij betekenen. Op deze wijze wil ik dit graag rectificeren.  Het is 14 juni aan de leden om de definitieve kandidatenlijst vast te stellen.

Pascal Roemers
Voorzitter afdeling Groningen