11 april 2019

Samen verder bouwen aan inclusieve stad

Een inclusieve samenleving. Waarin iedere inwoner, in al haar diversiteit, van onze gemeente zeker is van een fijne plek om te wonen en te werken en te leven. Zeker zijn dat je dat kunt doen met wie je wilt en kunt houden van wie je wilt. Dat is wat de PvdA belangrijk vindt. Lees hieronder het hele verhaal, de woordvoering van raadslid Els van der Weele in de commissie Onderwijs en Welzijn van 10 april.

Dat klinkt mooi hè, bovenstaande. En niemand zal dat met ons oneens zijn. Maar er zijn ook uitdagingen: We zien dat dit bovenstaande nog niet de realiteit is. Nog steeds horen we dat er geweld gepleegd wordt tegen twee zoenende vrouwen op straat, twee mannen die hand in hand lopen, de man met een jurk aan. Nog steeds zien we een maatschappij waarin we met elkaar een verschillend beeld hebben van wat de norm is, en worden mensen die buiten de norm vallen, nog steeds buitengesloten. Bewust en onbewust. Bewust. Dat zien we in de vorm van geweldsincidenten, maar ook de haat en discriminerende en haatdragende reacties op social media. Zoals na de posters van twee zoenende mannen. En we zien het ook onbewust gebeuren. Bijna onzichtbare uitsluiting. In organisaties, in buurten, in families. Dat het niet geaccepteerd wordt anders te zijn. Je man te voelen en soms vrouw. Of soms tegelijkertijd, en soms daarin niet willen kiezen. Of dat je van een Henk houdt in plaats van een Gerda, zoals anderen om je heen.
Dus het is fijn en belangrijk dat onze gemeente regenbooggemeente is. Dat betekent dat wij met z’n allen niet alleen de ambitie maar ook de verantwoordelijkheid hebben om te bouwen aan een inclusieve samenleving. Dat zien we ook aan de meerjaren-doelstellingen: Acceptatie en zichtbaarheid. En dan de komende jaren werken aan Veiligheid, Professionaliseren en Verbinden. En dat geeft ons de verantwoordelijkheid in onze acties en in te zetten middelen effectieve en efficiënte keuzes te maken. En niet alleen te kijken naar het doen van meldingen als het mis gaat en meldingsbereidheid. Maar met elkaar ons in te zetten dat er geen reden is om te melden. We zien graag dat het college en de gemeenteraad bovenstaande expliciet uitdragen in woord en daad. We denken daarbij aan een actieve bijdrage zoals een ambassadeurschap, een doorlopende Groningse campagne, zichtbaarheid hiervan in onze dagelijks beleid en zichtbaarheid van de resultaten.
De PvdA heeft hierover een aantal vragen/opmerkingen.
– Er wordt geschreven over hoe de gelden afgelopen periode zijn ingezet en waarvoor. Wat wij niet lezen is welke resultaten dat concreet opgeleverd heeft ten opzichte van de ingezette middelen. We zouden de wethouder willen vragen
* welke resultaten de inzet van afgelopen jaren heeft opgeleverd?
* En of de keuzes voor de komende periode daarop gebaseerd zijn?
* En op welke wijze onze lhbti-inwoners en hun omgeving hierbij betrokken zijn of worden?
– Er wordt in de brief ook gesproken dat het lhbti-beleid onderdeel is van het bredere diversiteitbeleid. Wij zouden als PvdA fractie graag zien dat de wethouder aangeeft hoe de gemeente in haar voorbeeldfunctie het lhbti-beleid expliciet in haar uitvoeringsprogramma’s, en bijvoorbeeld haar eigen personeelsbeleid, heeft geborgd of gaat borgen.