12 april 2018

Thema: Next City – De Toekomstige Stad

Praten wij over hoe Groningen er over twintig of dertig jaar moet uitzien dan hebben wij het over het thema: Next City. Een thema waarover het college van B&W van Groningen al enkele jaren in discussie is met de burgers van de stad Groningen. Binnenkort ook met de burgers van Haren en Ten Boer.

De discussie gaat ook over vragen als hoe moet de omgeving voor het bereiken van de sociale en duurzame doelen worden ingericht en hoe betrekken en motiveren we de Groningers om mee te werken aan een sociaal en duurzame stad met kansen voor iedereen? De discussie waar wij het op 20 april a.s. over willen hebben is de fysieke leefomgeving.

Het college heeft onlangs een omgevingsvisie voor de lange termijn gepresenteerd. De ‘fysieke leefomgeving’ is heel breed en te denken valt aan zaken als natuur en water, energie en infrastructuur, ruimtelijke ordening, landbouw, landschap, cultureel erfgoed, milieu, gezondheid, kwaliteit van leven en bereikbaarheid. Wij gaan in discussie met o.a. het college en gemeente raadsleden.

Iedereen is welkom!

Wanneer: Vrijdag 20 april 2018
Plaats:     Haddingestraat 10, Groningen
Inloop:     Vanaf 16.00 uur
Start:       16.30 – 18.30 uur

De volgende personen zijn gevraagd voor de aftrap:

1. Roeland v.d. Schaaf (Wethouder Groningen)
2. Jeroen de Willigen (Stadsbouwmeester)
3. Pieter Bregman (directeur woningcorporatie Nijestee)           .

Jan Spakman

 

De bijeenkomt wordt geleid door Jan Spakman.

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie en/of toelichting:
Martin Winter – 06 85 11 32 26
pandgroep@pvdagroningen.nl


Klik hier om aankondigingen van themabijeenkomsten per email te ontvangen.