21 oktober 2014

Uitnodiging vrijdagmiddag inloop

Nederland doet mee aan de oorlog in Irak!!

  • Wat moeten wij als burgers weten over het omgaan met staten in ontbinding zoals Irak en Syrië?
  • Wat zegt het internationaal recht hierover en wat werkt?
  • Zijn er antwoorden op de vraag hoe mensenrechten, orde en hoop op vooruitgang ondersteund kunnen worden?
  • Allemaal vragen die wij op deze vrijdag voorleggen aan Nico Schrijver.

Nico-SchrijverKom hierover en over alles wat u nog over deze oorlogsdeelname van Nederland wilt weten praten met Nico Schrijver.
Iedereen is welkom.

Wanneer: Vrijdag 31 oktober
Plaats: Haddingestraat 10 in Groningen
Start: 17.00 uur

 

Prof. Dr. N. J. (Nico) Schrijver.
Nico Schrijver (1954) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij is hoogleraar internationaal publiekrecht in Leiden en honorair hoogleraar aan het Instituut voor Sociale Studies. Verder maakt hij deel uit van diverse VN-organen op het gebied van mensenrechten en volkenrecht. Nico Schrijver was eerder voorzitter van de Evert Vermeer Stichting, de PvdA-organisatie voor internationale samenwerking. Nico Schrijver had zitting in de Commissie-Davids. Hij is woordvoerder buitenlands beleid van de PvdA- senaatsfractie.

Namens de Pandgroep PvdA Groningen – pandgroep@pvdagroningen.nl

Sjak Rijploeg: 050-5490437
Martin Winter: 06-85113226